Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:15
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2
članak: 4 od 6  
Back povratak na rezultate
Vojno delo
2018, vol. 70, br. 4, str. 282-299
jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljeno: 08/02/2019
doi: 10.5937/vojdelo1804282K
Selekcija oficira Vojske Srbije za upućivanje na generalštabno usavršavanje primenom metode analitičkog hijerarhijskog procesa
aGeneralštab Vojske Srbije
bUniverzitet odbrane, Vojna akademija, Beograd

Sažetak

Zaposleni sa svojim znanjima, sposobnostima i veštinama predstavljaju najvažniji resurs savremenih organizacija. Značaj ljudskih resursa posebno je izražen u vojnoj organizaciji, pripadnicima Vojske povereno je na upotrebu savremeno naoružanje i sofisticirana borbena tehnika i razumljivo je da je način na koji ova organizacija vrši selekciju izuzetno značajan. Značaj pravilnog izbora prilikom prijema u profesionalnu službu izražen je činjenicom da je za uspeh u vojnoj službi primaran kvalitet ličnosti kandidata i sposobnost za razvoj i učenje, dok trenutni nivo znanja i veština ima manji značaj. Izbor oficira za upućivanje na Generalštabno usavršavanje predstavlja važnu odluku od koje će u budućnosti zavisiti kvalitet komandnog kadra na najvišim pozicijama u sistemu odbrane. Objektivan, jasan i transparentno realizovan proces donošenja odluke ima i jako motivaciono dejstvo na sve učesnike selekcije. U radu je prikazan mogući model unapređenja realizacije procesa selekcije kao važne aktivnosti u oblasti upravljanja ljudskim resursima primenom metode analitičkog hijerarhijskog procesa (AHP) i korišćenjem programa Expert-Choice.

Ključne reči

Reference

*** (2015) Strategijski pregled odbrane Republike Srbije
*** (2012) Doktrina upravljanja ljudskim resursima
*** (2012-2014) Kriterijumi za formiranje lista kandidata za postavljenje na formacijsko mesto višeg čina, za upućivanje na školovanje i usavršavanje i za unapređenje u viši čin. Službeni vojni list, broj 13/12, 7/13 i 8/14
Bogićević, B. (2004) Menadžment ljudskih resursa. Beograd: Centar za izdavačku delatnost Ekonomskog fakulteta
Čupić, M., Suknović, M. (2010) Odlučivanje. Beograd: FON
Grupa autora (2006) Reforma sistema vojnog školstva u ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije i Crne Gore. Beograd
Lojić, R. (2011) Upravljanje ljudskim resursima u sistemu odbrane. Beograd: Medija centar Odbrana
Mihailović, D.M. (2003) Psihologija u organizaciji. Beograd: Fakultet organizacionih nauka
Pamučar, D. (2016) Operaciona istraživanja. Beograd: Vojna akademija
Robbins, S.P., Coulter, M. (2005) Menadžment. Beograd: Data Status
Saaty, T.L. (1980) The analytic hierarchy process. New York, itd: McGraw-Hill
Stevanović, Z., Lojić, R. (2011) Upravljanje radnom efektivnošću zaposlenih. Vojno delo, vol. 63, br. 3, str. 380-396