Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:5
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 6 od 6  
Back povratak na rezultate
Facta universitatis - series: Economics and Organization
2012, vol. 9, br. 2, str. 205-214
jezik rada: engleski
vrsta rada: pregledni članak
objavljeno: 22/03/2013
Unapređenje odnosa organizacije sa zaposlenima u funkciji jačanja organizacione konkurentnosti
Univerzitet u Nišu, Ekonomski fakultet

e-adresa: ivana.simic@eknfak.ni.ac.rs

Projekat

Istraživanje savremenih tendencija strateškog upravljanja primenom specijalizovanih menadžment disciplina u funkciji konkurentnosti srpske privrede (MPNTR - 179081)
Unapređenje konkurentnosti javnog i privatnog sektora umrežavanjem kompetencija u procesu evropskih integracija Srbije (MPNTR - 179066)

Sažetak

U dinamičnom i konkurentskom savremenom poslovnom ambijentu, organizacije mogu opstati i uspeti samo ukoliko potrošačima ponude proizvode i usluge superiornijih karakteristika, u poređenju sa proizvodima i uslugama koje nude konkurenti, ili ukoliko proizvode ili usluge, sa karakteristikama koje su slične konkurentskim, ponude po nižoj ceni. Kao izvori konkurentnosti organizacije mogu se javiti različiti resursi kojima organizacija raspolaže ili različite kompetencije koje su joj svojstvene. Tokom poslednjih decenija, ljudski resursi postaju jedan od najznačajnijih organizacionih potencijala za sticanje i održanje njene konkurentnosti. Da bi privukla, zadržala i iskoristila potencijal koji ljudski kapital sa sobom nosi, organizacija treba da kreira takav interni poslovni ambijent koji će podsticajno delovati na maksimalno ispoljavanje i svrsishodno korišćenje tog potencijala. Cilj rada je da ukaže na pojačani doprinos ljudskih resursa konkurentnosti organizacije kao i na različite mere čija efikasna primena može unaprediti procese privlačenja i razvoja onih kadrova koji u većoj meri doprinose kreiranju više vrednosti za organizaciju, zbog čega postaju jedan od značajnih izvora njene konkurentnosti.

Ključne reči

Reference

*** (2005) Executive report: Winning strategies for a global workforce, attracting, retaining and engaging employees for competitive advantage. u: Towers Perrin global workforce study, www.towersperrin.com
Bogićević, B. (2003) Menadžment ljudskih resursa. Beograd: Ekonomski fakultet
Carroll, A. (1996) Business and society, Ethics and Stakeholder management. Cincinnati, Ohaio: South-Western College Publishing
Cascio, W.F. (2003) Managing human resources - productivity, quality of work life, profits. McGraw-Hill
Crane, A., Matten, D. (2007) Business ethics: Managing corporate citizenship and sustainability in the age of globalization. Oxford: Oxford University Press
Đorđević, B., Ivanović-Đukić, M. (2010) Nagrađivanje menadžera u funkciji rešavanja agencijskog problema. u: Međunarodni naučni skup: Regionalni razvoj i demografski tokovi zemalja Jugoistočne Evrope, jun, 509-518
Đorđević, B., Ivanović-Đukić, M. (2010) Strategic human resource management as the source of the organizations competitiveness. u: The challenges of economic science and practice in the 21. century, international scientific conference, October, Nis: Faculty of Economics, pp. 387-398
Grant, R.M. (2005) Contemporary strategy analysis, concepts, techniques, applications. Georgetown: Blackwell Publishing, Georgetown University
Janićijević, N. (2008) Organizaciono ponašanje. Beograd: Ekonomski fakultet
Kaplan, R.S., Norton, D.P. (2001) The strategy-focused organization: How balanced scorecard companies thrive in the new business environment. Boston: Harvard Business School Press
Porter, M.E. (2008) The five competitive forces that shape strategy. Harvard Business Review, January-February, 86 (1), 78-93
Post, J., Lawrance, A., Weber, J. (2002) Business and Society, Corporate Strategy, Public Policy, Ethics. Boston: McGraw-Hill Irwin
Predić, B., Ivanović-Đukić, M. (2011) Aktivne mere za podsticanje zapošljavanja u niškom regionu-decentralizovani pristup. u: Aktivne mere na tržištu rada i pitanja zaposlenosti, Beograd, tematski zbornik
Rousseau, D., Shperling, Z. (2003) Piece of the action: Ownership and the changing employment relationship. Academy of Management Review, 10, 553-571
Simić, I. (2010) Ličnost i organizaciono ponašanje. Niš: Ekonomski fakultet
Simić, I. (2010) Menadžment. Niš: Ekonomski fakultet
Štangl-Šušnjar, G., Zimanji, V. (2005) Menadžment ljudskih resursa. Subotica: Ekonomski fakultet
Thompson, A.A., Strickland, A.J., Gamble, J.E. (2008) Strateški menadžment - u potrazi za konkurentskom prednošću. Zagreb: Mate
Welford, R. (2007) Corporate social responsibility in Europe and Asia: Critical elements and Best practice. Journal of Corporate Citizenship, Vol. 15, No. 2, pp. 23-39