Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 3 od 4  
Back povratak na rezultate
Teme
1997, vol. 20, br. 1-2, str. 79-91
jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljeno: 02/06/2007
Pravoslavlje kao faktor integracije i dezintegracije nacija na Balkanu

Sažetak

Pravoslavlje je odigralo veliku ulogu u procesu konstituisanja mnogih balkanskih naroda. Tako je zahvaljujući činjenici da osmanska vlast nije odvajala veru od nacije i da su svi pravoslavni bili tretirani kao milet: Rum, svi pravoslavci su dugo vremena imali istu versku zajednicu a samim tim su se oko verske zajednice vršila etnička pretapanja. Tako su se npr. Cincari utopili u druge pravoslavne narode. Tu činjenicu koriste mnogi hrvatski naučnici da dokažu kako hrvatski Srbi uopšte to nisu, već da su oni Vlasi koji su zbog pravoslavlja postali Srbi. Sa druge strane, pravoslavlje je poslužilo i kao faktor nacionalne dezintegracije. Tako se albansko nacionalno jedinstvo nikako nije moglo ostvariti zbog opiranja pravoslavnih za grčku ideju. A vidimo da se makedonska nacija takođe pokušava teorijski obrazložiti i pravoslavljem i autokefalnom crkvom.

Ključne reči

Balkan; pravoslavlje; nacionalno konstituisanje; integracija

Reference

*** (1978) Mala enciklopedija Prosveta - opšta enciklopedija. Beograd, itd: Prosveta
*** (1978) La ligue albanaise de Prizrend 1878-1881. Tirana
Đurđev, B. (1964) Uloga crkve u starijoj istoriji srpskog naroda. Sarajevo: Svjetlost
Đurić, V.Đ. (1990) Ustaše i pravoslavlje - hrvatska pravoslavna crkva. Beograd: V.Đ. Đurić
Gažević, N., ur. (1974) Vojna enciklopedija. Beograd: Redakcija Vojne enciklopedije
Gross, M. (1973) Povijest pravaške ideologije. Zagreb
Hrabak, B. (1990) Unutrašnjepolitički sukobi u Albaniji 1912-1914. sa verskim obličjem. Vranjski glasnik, Narodni muzej, Vranje, vol. 22
Inaldžik, H. (1974) Osmansko carstvo - klasično doba 1300-1600. Beograd: Srpska književna zadruga / SKZ
Jevtić, M.S. (1996) Političke implikacije zahteva za autokefalnost pravoslavne crkve u Crnoj Gori. Glasnik Srpske pravoslavne crkve, br. 6
Jevtić, M.S. (1992) Verski aspekti I srpskog ustanka. u: Karađorđe i njegovo doba, Beograd: Politika, str. 37
Jevtić, M.S. (1995) Šiptari i islamizacija. Prnjavor: Grafomotajica
Lvovič, A.G. (1963) Albanija i Epir konce XVIII - načale XIX veka. Moskva
Marinković, Ž.M., Igumanović, J. Istorija opštehrišćanske i srpske pravoslavne crkve. Beograd: Rajković, nedatirano
Mawerdi, A.A. (1982) Les statuts gouvernmentaux. Paris: E. Fagan
Mihaljčić, R.T. (1989) Junaci kosovske legende. Beograd: Beogradski izdavačko-grafički zavod
Milaš Nikodim, episkop (1989) Pravoslavna Dalmacija - istorijski pregled. Beograd: Sfairos
Ostrogorski, G. (1969) Istorija Vizantije. Beograd, itd: Prosveta
Pollo, S., Arben, P. (1974) Historie de l'Albanie des origines a nos jours. Roanne
Popović, D.J. (1937) O Cincarima - prilozi pitanju postanka našeg građanskog društva. Beograd
Remerand, G. (1928) Ali de Tebelen-pacha de Janina 1774-1822. Paris
Skendi, S. (1967) The Albanian national awakening 1878-1912. Princeton, NJ: Princeton University Press
Slijepčević, Đ. (1983) Srpsko-arbanaški odnosi kroz vekove - s posebnim osvrtom na novije vreme. Himelstir
Starčević, A. (1968) Ime Serb. Zagreb
Starčević, M. (1936) Dr Ante Starčević i Srbi. Zagreb
Šegvić, K. (1911) Dr Ante Starčević - njegov život i njegova djela. Zagreb
Tomašević, R. (1988) Cincari - narod čija je domovina ceo Balkan. Borba, 20-21. jul, str. 13