Akcije

Vojno delo
kako citirati ovaj članak
podeli ovaj članak

Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:6
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:5

Sadržaj

članak: 1 od 1  
Back povratak na rezultate
2017, vol. 69, br. 2, str. 311-321
Međunarodna orijentacija poslovanja kao činilac ekonomske stabilnosti i nacionalne bezbednosti
aAlfa univerzitet, Fakultet za trgovinu i bankarstvo 'Janićije i Danica Karić', Beograd
bVisoka škola akademskih studija, Akademija za poslovnu ekonomiju, Čačak
cVisoka ekonomska škola strukovnih studija, Peć (u Leposaviću)
Ključne reči: međunarodna orijentacija poslovanja; strane direktne investicije; ekonomska stabilnost; nacionalna bezbednost
Sažetak
U radu se razmatra veza između međunarodne orijentacije poslovanja stranih investitora i ekonomske stabilnosti i nacionalne bezbednosti. U osnovi društvenog razvoja nalaze se upravo ekonomija i ekonomski rast, koji je u današnje vreme, posebno u nerazvijenim i zemljama u tranziciji, nezamisliv bez stranih direktnih investicija, tj. bez međunarodne orijentacije poslovanja kompanija. Privrede ovih zemalja karakteriše nedostatak domaćih resursa i investicija i, stoga, velika potreba za dodatnim investicijama iz inostranstva. Međutim, širi kontekst društvenog razvoja mora sadržati, pored koncepta ekonomske stabilnosti, a koji je u današnje vreme nezamisliv bez stranih direktnih investicija, i rešavanje pitanja nacionalne bezbednosti. Upravo zbog toga je uspešno funkcionisanje države u sektoru bezbednosti, pored ekonomske stabilnosti, jedan od osnovnih faktora koji utiču na odluku stranog investitora o potencijalnom ulaganju u tu zemlju. Cilj rada jeste da ukaže na značaj međunarodne orijentacije poslovanja i njenu ulogu u konceptu ekonomske stabilnosti i nacionalne bezbednosti.
Reference
Ball, D.A., Michael, G.J., Jeanne, M.M., Minor, M.S. (2013) International Business: The Challenge of Global Competition. USA: McGraw-Hill, 13th edition
Dašić, B. (2011) Strane direktne investicije i regionalni razvoj Srbije. Leposavić: Visoka ekonomska škola strukovnih studija Peć
Dašić, D. (2014) Rebrendiranje Vojske Srbije. Vojno delo, vol. 66, br. 3, str. 197-207
Dunning, J.H. (1993) Multinational Enterprises and the Global Economy. England: Addison-Wesley Publishing Company Inc. Wokingham
Đorđević, A. (2015) Transnacionalne kompanije i efekti njihovog poslovanja na privredu Srbije. Bankarstvo, vol. 44, br. 1, str. 48-77
Đorđević, S.G. (2015) Uloga transnacionalnih korporacija vodećih država sveta u borbi za energetske resurse. Vojno delo, vol. 67, br. 2, str. 40-59
International Monetary Fund (1969) Balance of payments year book. New York
OECD (1999) Benchmark definition of foreign direct investment. Paris, Third edition
Popović, T. (1999) Aktuelna kretanja u međunarodnom okruženju i Jugoslavija - model tranzicije i tranzicioni potencijal Jugoslavije. u: Zbornik radova - Izazovi razvoja na prelazu u 21. vek, Beograd: Institut ekonomskih nauka
Radević, B., Stojadinović, J.S., Dašić, B. (2016) Međunarodno poslovanje i finansiranje. Novi Pazar: Državni univerzitet u Novom Pazaru, Departman za ekonomske studije
Rakita, B.M. (2003) Međunarodni biznis i menadžment. Beograd: Ekonomski fakultet - Centar za izdavačku delatnost
Rugman, A., Collins, S. (2009) International business. Harlow: Pearson Education
Stojadinović, J.S. (2013) Novi koncept međunarodne trgovine. Kragujevac: Ekonomski fakultet
Stojadinović, J.S. (2015) Savremeni trendovi u globalnim tokovima stranih direktnih investicija. Međunarodni problemi, vol. 67, br. 1, str. 79-105
Šetić, V. (2012) Tajne službe u funkciji ekonomske bezbednosti. Beograd: Akter, 16. septembar
UNCTAD (2008) World investment report. New York - Geneva: UN
UNCTAD (2016) World investment report. New York - Geneva: UN
Vlada Republike Srbije (2009) Strategija nacionalne bezbednosti Republike Srbije. Beograd
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
DOI: 10.5937/vojdelo1702311D
objavljen u SCIndeksu: 27.12.2017.