Metrika

  • citati u SCIndeksu: [3]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:25
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:16

Sadržaj

članak: 2 od 2  
Back povratak na rezultate
2008, vol. 13, br. 3, str. 133-148
Muzička umetnost kao sredstvo estetskog vaspitanja u razrednoj nastavi
Univerzitet u Novom Sadu, Učiteljski fakultet, Sombor
Sažetak
Namera ovog rada je da ukaže na ulogu muzike i nastave Muzičke kulture u razvoju i kultivisanju muzičkih sposobnosti učenika u razrednoj nastavi. Muzika, posebno slušanje umetničke muzike, osnova je razvoja muzičkih i estetskih sposobnosti. Interesovanje i muzička osetljivost su primarne dispozicija od čijeg razvoja zavisi razvoj i kultivisanje učenikovih sposobnosti da opazi, doživi, vrednuje i stvori lepo. Navedeni su nalazi mnogih autora iz estetike, estetike muzike, muzičke pedagogije i psihologije muzike. Posebno je naglašena uloga nastave i nastavnika Muzičke kulture značajnog za razvoj muzičkih i estetskih sposobnosti učenika. Osnovni zadatak nastavnika je da u nastavi kreira stimulativnu situaciju u kojoj će učenik i njegov odziv na estetske vrednosti muzike biti centralno pitanje estetskog i muzičkog obrazovanja i vaspitanja, a sam estetski doživljaj osnova učenja i model za sve druge vrste doživljaja. Iz navedenih razloga u ovom članku se sem pojmovnih razjašnjenja muzičke umetnosti, ciljeva i zadataka nastave Muzičke kulture, govori i o značaju i ulozi umetničke muzike u razvoju estetskih dispozicija i estetskih sposobnosti učenika razredne nastave.
Reference
Antović, M. (2004) Muzika i jezik u ljudskom umu. Niš: Niški kulturni centar
Bezdanov, S.S. (1983) Estetski kvalitet i estetski doživljaj u procesu nastave i učenja. Pedagoška stvarnost, Novi Sad, br. 6
Bogunović, B. (1989) Motivacija postignuća kao činilac uspeha u učenju muzike. Psihologija, 21(4): 91-99
Hanslik, E. (1977) O muzički lepom. Beograd: Beogradski izdavačko-grafički zavod / BIGZ
Hartman, N. (1968) Estetika. Beograd: Kultura
Ingarden, R. (1977) Doživljaj, umetničko delo i vrednost. Beograd: Nolit
Kamenov, E. (2001) Koncepcija programa ekološkog vaspitanja i obrazovanja za osnovnu školu. Norma, vol. 7, br. 3, str. 121-136
Mirković-Radoš, K. (1996) Psihologija muzike. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Mitrović, D. (1967) Uloga estetskog vaspitanja u razvitku ličnosti. Zbornik Filozofskog fakulteta, 10(2): 151-179
Plavša, D., Popović, B., Erić, D. (1961) Muzičko vaspitanje. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, I deo
Radoš-Mirković, K. (1993) Kognitivno-razvojno stanovište o dečijem ispoljavanju u umetnosti: shvatanje Hauarda Gardnera. Psihologija, vol. 26, br. 3-4, str. 371-386
Teodosić, R., ur. (1967) Pedagoški rečnik. Beograd: Institut za pedagoška istraživanja / IPI
Uzelac, M. (1993) Estetika. Novi Sad: Akademija umetnosti
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljen u SCIndeksu: 27.07.2010.