Metrika

  • citati u SCIndeksu: [3]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:6
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 4 od 6  
Back povratak na rezultate
2012, br. 2, str. 105-126
O igri u odraslom dobu i njenim obrazovnim implikacijama
aUniverzitet u Beogradu, Filozofski fakultet, Odeljenje za pedagogiju i andragogiju
bUniverzitet u Beogradu, Filozofski fakultet
Sažetak
U ovom radu želimo da ukažemo na važnost igre u čovekom životu i način na koji ona predstavlja i čini njegov neizostavni deo u različitim sferama. Glavni podsticaj bilo nam je uverenje da je igra na najmanje tri načina neadekvatno shvaćena u kontekstu savremenih društvenih postavki. Prvo, ona se mahom dovodi u vezu sa dečjim uzrastom, dok se zapostavlja njen značaj u životu odraslih. Drugo, igra se shvata kao nebitna, neozbiljna i daje joj se sekundarni značaj. Treće, previđa se i zanemaruje prisustvo obeležja i principa igre u većini ljudskih delatnosti, te dominira shvatanje da su oni prisutni jedino u samom činu igre. Suštinu neadekvatnog poimanja igre vidimo u dominaciji 'racionalističkog' viđenja sveta, kao i zanemarivanju čulnosti, emocija i intuicije u razumevanju društvenih odnosa. Takođe, uvereni smo da je suštinsko shvatanje igre nemoguće kroz prizmu vrednosti koje su u osnovi modernističkog pristupa (racionalnost, kontrola, rezultat, individualnost itd.), te da je neophodno ovaj fenomen sagledati uz uvažavanje postmodernističkih postavki (fokus na emocije, usmerenost ljudi jednih na druge, vrednovanje slučajnosti, uvažavanje performansa itd.) Smatramo da bi razumevanje igre iz tog drugog ugla olakšalo njeno razmatranje u relaciji sa drugim ljudskim delatnostima. U novom dobu igra ne samo da treba da dobije 'novo' značenje već i ono koje je bliže njenoj suštinskoj prirodi. Igra, pored toga, dobija istaknuto mesto sa aspekta obrazovanja odraslih, a u širem kontekstu postaje ključni podsticaj u razvoju čoveka i civilizacije.
Reference
Bjerkvol, J. (2005) Nadahnuto biće - dete i pesma, igra i učenje kroz životna doba. Beograd: Plato
Blatner, A., Blatner, A. (1997) The art of play. New York, NY: Brunner/Mazel
Botturi, L., Loh, C.S. (2008) Once upon a game: Rediscovering the roots of games in education. u: Miller C. [ur.] Games: Purpose and potential in education, London: Springer
Božović, R. (2010) Tišina dokolice. Beograd: Čigoja štampa
Edwards, R., Usher, R. (2001) Lifelong Learning: A Postmodern Condition of Education?. Adult Education Quarterly, 51(4): 273-287
Fink, E. (1984) Osnovni fenomeni ljudskog postojanja. Beograd: Nolit
Göncü, A., Perone, A. (2005) Pretend Play as a Life-span Activity. Topoi, 24(2): 137-147
Henricks, T. (2011) Play as deconstruction. u: Lobman C., O'Neil B.E. [ur.] Play and performance: Play and culture studies, New York, NY: University Press of America, Inc, Vol. 11, pp. 201-236
Henricks, T.S. (2001) Play and postmodernism. u: [ur.] Theory in context and out: Play and culture studies, Westport: Ablex Publishing, Volume 3.(pp. 51-71); CT
Holzman, L. (2009) Vygotsky at work and play. New York: Routledge, NY
Huizinga, J. (1944) Homo ludens: A study of the play-element in culture. London - Boston - Henley: Routledge - Kegan Paul
Jung, C.G., Franz, M.von, Henderson, J.L., Jacobi, J., Jaffé, A. (1973) Čovjek i njegovi simboli. Ljubljana: Mladinska knjiga
Kajoa, R. (1979) Igre i ljudi - maska i zanos. Beograd: Nolit
Kalliala, M. (2006) Play culture in a changing world. Open University Press, Berkshire
Kilgore, D.W. (2001) Critical and Postmodern Perspectives on Adult Learning. New Directions for Adult and Continuing Education, 2001(89): 53
Lacerva, C., Helm, C. (2011) Social therapy with children with special needs and their families. u: Lobman C., O'Neil B.E. [ur.] Play and performance: Play and culture studies, New York, NY: University Press of America, Vol. 11, pp. 180-197
Lobman, C., O'Neil, B.E. (2011) Play, performance, learning, and development: Exploring the relationship. u: Lobman C., O'Neil B.E. [ur.] Play and performance: Play and culture studies, New York, NY: University Press of America, Inc, Vol. 11, pp. 7-17
Nachmanovitch, S. (2009) This is Play. New Literary History, 40(1): 1-24
Newman, F., Holzman, L. (1993) Lev Vygotsky, revolutionary scientist. London: Routledge
Piaget, J. (1962) Play, dreams, and imitations in childhood. New York, itd: Norton
Sawyer, K.R. (2006) Educating for innovation. Thinking Skills and Creativity, 1(1): 41-48
Schaeffer, J. (2001) Zašto fikcija?. Novi Sad: Svetovi
Sutton, S.B. (2001) The ambiguity of play. Cambridge - London: Harvard University Press
Vygotsky, L.S. (1978) Mind in Society. Cambridge, MA, itd: Harvard University Press
Ward-Wimmer, D. (2003) Introduction: The healing potential of adults at play. u: [ur.] Play therapy with adults, Hoboken: John Wiley & Sons, pp. 1-11; NJ
Zagorac, I. (2006) Igra kao cjeloživotna aktivnost. Metodički ogledi, 13 (1); 69-80
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljen u SCIndeksu: 22.03.2013.

Povezani članci

Kultura (2017)
Pod maskom - razvoj i obrazovanje odraslih putem izvođenja
Nikolić-Maksić Tamara

Kultura (2013)
Igra ili ništa - igra - temelj kulture
Božović Ratko

Sociologija (2008)
Slobodno vrijeme i igra
Božović Ratko R.

prikaži sve [58]