Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:12
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 6 od 6  
Back povratak na rezultate
Muzika u razvojnim etapama dece predškolskog uzrasta
Univerzitet u Kragujevcu, Učiteljski fakultet, Užice
Ključne reči: muzička sposobnost; razvojne etape; pevanje; slušanje; motorika; muzičke igre
Sažetak
U radu se razmatra razvoj muzičkih mogućnosti i sposobnosti dece u periodu od rođenja do polaska u školu. Fokus rada je praćenje razvojnih etapa u pogledu razvoja psihofizičkih i muzičkih sposobnosti. Na osnovu saznanja šta se može od deteta očekivati, tj. koje su njegove sposobnosti i mogućnosti u određenom razvojnom periodu, mogu se planirati podsticajne muzičke aktivnosti.
Reference
Bjerkvol, J. (2005) Nadahnuto biće - dete i pesma, igra i učenje kroz životna doba. Beograd: Plato
Goran, L., Marić, L. (1987) Zapjevajmo složno svi. Zagreb: Školska knjiga
Habermajer, Š. (2001) Prava muzika za vaše dete. Čačak: Inter Gradex Trade
Ivić, I., i dr. (2007) Razvojna mapa. Beograd: Kreativni centar
Ivić, I., Damjanović, K., Kasagić, Đ., Lalović, V., Matić, E., Marković, M., Tomović, T. (1994) Vaspitanje dece ranog uzrasta. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Kokas, K. (1972) Kepesseg fejlesztes zenei nevelessel (Razvoj sposobnosti uz pomoć muzičkog vaspitanja). Budapest: Zenemükiadó
Kostić, L. (2008) Stilske i jezičke karakteristike pesama za decu predškolskog uzrasta - na primeru čitanke Plavi zec, čudni zec, jedini na svetu. Zbornik radova Učiteljskog fakulteta, Užice, br. 9, str. 135-152
Manasterioti, V. (1975) Muzički odgoj na početnom stupnju. Zagreb: Školska knjiga
Manasterioti, V. (1982) Prvi susreti djeteta s muzikom. Zagreb: Školska knjiga
Matić, E., Mirković, K. (1986) Muzika i predškolsko dete. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Praeetorius, J. (1953) Knaurs spielbuch, Droemersche verlagsanstalt th. knaur nachf. Munchen - Zurich
Protić, V. (1988) Muzičko vaspitanje dece ranog uzrasta. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Radoš-Mirković, K. (1998) Psihologija muzičkih sposobnosti. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Szarkane-Horvath, V. (1986) Az óvodai ének-zene foglalkozâsok módszertana. Budapest: Tankönyvkiadó
Terzić, E., Sudzilovski, D. (2004) Osobenosti muzičkih sposobnosti dece zlatiborskog okruga u poslednjoj fazi ranog detinjstva. Užice: Učiteljski fakultet
Terzić, E., Sudžilovski, D. (2002) Ispitivanje muzičke sposobnosti i muzičke obaveštenosti dece predškolskog uzrasta u užičkom kraju. Zbornik radova Učiteljskog fakulteta, Užice, br. 3, str. 233-254
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 22.03.2011.