Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:5
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4

Sadržaj

članak: 4 od 8  
Back povratak na rezultate
Elementi prirodnih nauka pri integrativnom učenju muzike i matematike u razrednoj nastavi
aUniverzitet u Nišu, Učiteljski fakultet, Vranje
bnema
Sažetak
Savremeno shvatanje vaspitanja i obrazovanja podrazumeva dete koje je maksimalno angažovano u intelektualnom pogledu, dete koje je samostalno u sticanju novih znanja i direktno uključeno u nastavni proces. Integrativna nastava je model koji u sebi sadrži sve komponente savremene nastave i učenicima pruža mogućnost da na interesantan i kreativan način stiču znanja o brojnim sadržajima, ali ne na faktografski način, tipičan za tradicionalnu nastavu, već povezujući iskustva učenika iz različitih predmeta u jedinstvenu celinu. Tema se sagledava sa aspekata različitih nastavnih predmeta, koji ne samo da ne isključuju jedni druge, kako je najčešće slučaj, već se potenciraju njihove međusobne veze i stvara se multidisciplinarni sistem znanja na određenu temu. Činjenica je da je nastava muzičke kulture posebno pogodna za ovaj model učenja.
Reference
Beer, M. (2005) Mathematics and music: Relating science to arts. u: Seminar of Statistics, Department of Quantitative Economics, University of Freiburg, Fribourg, Switzerland, Bd. de Pérolles 90
Ivić, I., Pešikan, A., Antić, S. (2001) Aktivno učenje 2. Beograd: UNICEF
Kojov-Bukvić, I. (1989) Metodika nastave muzičkog vaspitanja. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Lekić, Đ., ur. (1991) Metodika razredne nastave. Beograd: Nova prosveta
Lukić-Radojičić, Ž. (2011) Integrativna nastava u savremenom obrazovnom procesu. Obrazovna tehnologija, br. 4, str. 367-378
Malinović-Jovanović, N., Malinović, T. (2013) Metodika osavremenjene nastave matematike. Vranje: Učiteljski fakultet u Vranju
Prvanović, S. (1970) Metodika savremenog matematičkog obrazovanja u osnovnoj školi. Beograd: Zavod za izdavanje udžbenika
Rojko, P. (1982) Psihološke osnove intonacije i ritma. Zagreb: Muzička akademija
Stojanović, G. (1996) Nastava muzičke kulture od prvog do četvrtog razreda osnovne škole. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Vilotijević, M., Vilotijević, N. (2010) Integrativna nastava. preuzeto sa: http://www.edu-soft.rs/cms/mestoZaUploadFajlove/INTEGRATIVNA_NASTA-VA_za_CD_.pdf 24. 24. 10. 2015. godine
Vilotijević, M., Vilotijević, N. (2008) Inovacije u nastavi. Vranje: Učiteljski fakultet
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
DOI: 10.5937/gufv1607393Z
objavljen u SCIndeksu: 14.05.2016.