Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3

Sadržaj

članak: 1 od 1  
Back povratak na rezultate
2021, vol. 16, br. 2, str. 167-171
Sećanje na Katarinu Milovuk i srpsko dobročinstvo
aUniverzitet u Kragujevcu, Fakultet medicinskih nauka, Katedra za socijalnu medicinu, uvod u medicinu i veštinu komunikacije sa pacijentom
bUniverzitet u Kragujevcu, Fakultet medicinskih nauka, Patohistološka katedra
cKlinički centar Kragujevac, Klinika za oftalmologiju
dKlinički centar Kragujevac, Klinika za internu medicinu

e-adresakaja.andreja@yahoo.com
Ključne reči: Katarina Milovuk; srpsko dobročinstvo i patriotizam; heroina za ženska prava; srpska vojska
Sažetak
Katarina Milovuk (Ekaterina Đorđević) rođena je 28. avgusta 1844. u Novom Sadu u Srbiji. Dokazala se kao jedna je od prvih žena, koja je u Srbiji ostvarila svoje profesionalne potencijale "izvan kućnog ognjišta", a još autentičnije kao prava srpska "Heroina duha" ciljane borbe za ženska prava. Svojim vrednim izlaganjem i stavovima Katarina Milovuk je privukla oko 3000 dama iz najuglednijih beogradskih porodica, koje su prihvatile zadatak da održe medicinske obuke za devojke i žene, kako bi pomogle srpskim vojnicima na ratištu, a koji su bili više desetkovali od epidemije tifusa, nego od neprijateljskih ubojnih metaka. Glavni opus (cilj) društvenog angažovanja Katarine Milovuk bila je istorijska borba za prava žena i aktivnosti u obrazovanju ženske omladine u Srbiji. Kao aktivni sudionik društvenog života u Srbiji, i u vreme ratova koje je Srbija tada vodila, učestvovala je i u istorijskom organizovanju pomoći za srpsku vojsku.
Reference
Arsenović-Pavlović, M., Stanisavljević-Rakić, V., Rajović-Đurašinović, V. (1989) Feminizacija vaspitanja - od tradicije ka savremenosti. Etnoantropološki problemi, Beograd, 6: 67-83
Božinović, N. (1996) Žensko pitanje u Srbiji - u XIX i XX veku. Beograd: Feministička izdavačka kuća 94
Cameron, J., Gibson-Graham, J.K. (2003) Feminising the Economy: Metaphors, Strategies, Politics. Gender, Place and Culture: Journal of Feminist Geography, 10(2): 145-157
Cvetković, K.K., Milovik, K.M. (1913) Srpkinja - njezin život i rad, njezin kulturni razvitak i njezina narodna umjetnost do danas. Knjiženstvo, 69-70
Ćorović, Lj. (2013) Vek i po od osnivanja Više ženske škole u Beogradu. Knjiženstvo, 3
Ćunković, S. (1971) Školstvo i prosveta u Srbiji u XIX veku. Beograd: Pedagoški muzej
Dedić, M. (2014) Kolovođa srpskih sestara Katarina Milovuk. Beograd: Večernje Novosti
Dojčinović, B., Vraneš, A., Bečanović-Nikolić, Z. (2015) Kniženstvo - teorija i istorija ženske književnosti na srpskom jeziku do 1915. godine. Beograd: Univerzitet u Beogradu - Filološki fakultet, ISBN 978-86-6153-30-8
Femić, B. (2013) Od listova za domaćice do glasila feminizma. Beograd: NUNS press-Novi magazin
Korićanac, T., Taneska, Lj. (1995) Beogradsko žensko društvo - 1875-1941. Beograd: Muzej grada - Pedagoški muzej
Korićanac, T., Taneska, Lj. (1995) Domaćica: organ Ženskog društva i njegovih podružnica. Beograd: Beogradsko žensko društvo 1875-1941
Milanović, J. (2015) Vojska milosrđa. Knjiženstvo, 5: 3-3
Nikolov, M. (1998) Školovanje ženske mladeži u Srbiji do 1914. u: Srbija u modernizacijskim procesima, Beograd, 2
Pavićević, A. (1999) Žene i njihova moć u društvu - proučavanje društvene simetrije u kontekstu polnih uloga. Glasnik Etnografskog instituta SANU, br. 48, str. 73-94
Pavlova, V.T. (1968) Aspects historiques de la culture medicale des peuples balkaniques (fin du 18-e siècle-début du 19e siècle) / Historical aspects of the medical culture of Balkan nations (end of 18th century-beginning of 19th century). Sante Publique, Bucur, 11(4): 441-448
Perović, L. (2006) Između anarhije i autokratije srpsko društvo na prelazima vekova (XIX-XXI). Beograd: Ogledi - Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji
Petrovic, E. (1985) Kultura ženstvenosti. Etnološke sveske, Beograd, 6: 51-56
Prošić-Dvornić, M. (1985) Žensko pitanje u Srbiji krajem XIX i početkom XX veka i časopis 'Domaćica' (1879-1914). Glasnik Etnografskog muzeja u Beogradu, 34: 47-70
Stankov, Lj. (2011) Katarina Milovuk (1844-1913) i ženski pokret u Srbiji. Beograd: Pedagoški muzej
Stojaković, G. (2001) Znamenite žene Novog Sada. Novi Sad: Futura publikacije, Knj. 1
Stolić, A. (2015) Sa rodoljubljem srpskih žena imaće svet još da računa. u: Prvi svetski rat - Srbija, Balkan i velike sile (zbornik radova, knj. 30), Beograd: Istorijski institut-Institut za strategijska istraživanja, 383-383
Stolić, A. (2015) Sestre Srpkinje. Beograd: Evoluta
Vasojević, N.A. (2014) Prve srpske učiteljice. Uzdanica (Jagodina), vol. 11, br. 1, str. 159-175
Viktorović, M. (2011) O Kolu srpskih sestara. Bratstvo, 15: 203-214
Zaharijević, A., Lončarević, K. (2014) Kratki istorijski pregled važnih datuma za feminizam u Srbiji i svetu - neko je rekao feminizam? - kako je feminizam uticao na žene XXI veka. Beograd: Heinrich Boell Foundation
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: istoriografski prilog
DOI: 10.24125/sanamed.v16i2.511
primljen: 20.06.2021.
prihvaćen: 16.08.2021.
objavljen u SCIndeksu: 23.02.2022.

Povezani članci

Nema povezanih članaka