Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 2 od 18  
Back povratak na rezultate
2011, vol. 35, br. 2, str. 587-602
Komplementarnost upravljanja zasnovanog na vrednosti i balansne karte performansi u funkciji strategijske kontrole
Univerzitet u Nišu, Ekonomski fakultet

e-adresaljiljana.bonic@eknfak.ni.ac.rs, bojkr@eunet.rs
Projekat:
Unapređenje konkurentnosti javnog i privatnog sektora umrežavanjem kompetencija u procesu evropskih integracija Srbije (MPNTR - 179066)

Ključne reči: vrednost za vlasnike; balansna karta; performanse; kontrola; strategija
Sažetak
Fokus koncepta upravljanja zasnovanog na vrednosti (Value Based Management-VBM) je maksimiranje vrednosti preduzeća, odnosno vrednosti za vlasnike. Implikacije ovog upravljačkog koncepta su u tome da menadžmentu preduzeća obezbedi sistemski pristup u analizi upravljačkih opcija, kao i da se izgradi ili unapredi analitička sposobnost za rigoroznu evaluaciju mogućih strategijskih opcija. Balansna karta performansi (Balanced Scorecard - BSC) predstavlja celovit, zaokružen upravljački sistem koji može doprineti značajnijim poboljšanjima u: segmentu proizvodnog programa, poslovnih procesa, ciljnim potrošačima i razvoju tržišta. Između balansne karte i upravljanja zasnovanog na vrednosti za vlasnike postoji međusobna povezanost i komplementarnost u procesu strategijske kontrole. Strategijska kontrola podrazumeva kontrolu u toku implementacije strategije i kontrolu u smislu valorizovanja efekata implementirane strategije. Cilj ovoga priloga je da pokaže mogućnost upotrebe balansne karte kao upravljačkog instrumenta za maksimiranje vrednosti za vlasnike, na osnovu uzročno-posledične povezanosti ovog cilja (maksimizacije vrednosti za vlasnike) sa ciljevima efikasnosti internih poslovnih procesa i u odnosima sa drugim, ključnim stejkholderima (dobavljačima, zaposlenima i kupcima).
Reference
Arnold, G., Davies, M., ur. (2000) Value-based management: Context and application. New York, itd: Wiley
Bonić, L. (2003) Upravljanje preduzećem u cilju stvaranja vrednosti za vlasnike (akcionare). Ekonomske teme, vol. 41, br. 5, str. 85-97
Domanović, V. (2008) Usklađena lista rezultata i upravljanje zasnovano na aktivnostima u funkciji unapređenja efikasnosti preduzeća. Beograd: Ekonomski fakultet, Doktorska disertacija
Ehrbar, A. (1998) EVA: The real key to creating wealth. New York: John Wiley & Sons
Helfert, E. (2001) Financial analysis: Tools and techniques. New York, itd: McGraw-Hill
Kaplan, R.S., Norton, D.P. (1992) The balanced scorecard: Measures that drive performance. Harvard Business Review, January-February
Kaplan, R.S., Norton, D.P. (1996) Linking the Balanced Scorecard to Strategy. California Management Review, 39:52-8
Kaplan, R.S., Norton, D.P. (2000) The strategy focused organization. Boston, MA, itd: Harvard Business School Press
Krstić, B., Petrović, E. (2009) Determinante stvaranja vrednosti za vlasnike. u: Upravljanje kvalitetom i pouzdanošću ICDQM-2009, Čačak: DQM, str. 280-86
Krstić, B.D., Sekulić, V.M. (2007) Upravljanje performansama preduzeća. Niš: Ekonomski fakultet
Niven, P.R. (2006) Balanced scorecard step by step: Maximizing performance and maintaining results. New Jersey: John Wiley & Sons
Olve, N., Roz, J., Wetter, M. (1999) Performance drivers: A practical guide to using the balanced scorecard. New York, itd: Wiley
Rappaport, A. (1998) Creating shareholder value: A guide for managers and investors. New York, itd: Free Press
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljen u SCIndeksu: 27.07.2011.