Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 4 od 18  
Back povratak na rezultate
2010, br. 23, str. 139-151
Istraživanje nivoa organizacije metodom procesnih funkcija
Ministarstvo finansija, Poreska uprava, Subotica

e-adresapiukovic.b@gmail.com
Ključne reči: ocenjivanje; organizacija; metode; procesne funkcije; stvarni rang; potrebni rang; podcenjenost
Sažetak
Ocenjivanje nivoa organizovanosti preduzeća je sastavni deo procesa upravljanja, jer efikasan upravljački proces podrazumeva efikasan i efektivan sistem merenja. Današnje poslovanje u organizaciji je zapravo nezamislivo bez svakodnevnih podataka o performansama preduzeća, a uspešnost preduzeća ne meri se samo ostvarenim profitom već i zadovoljenjem interesa raznih internih i eksternih grupa (vlasnika, menadžera, kupaca, dobavljača,zaposlenih, države i slično). Za potrebe ocenjivanja nivoa organizovanosti imamo na raspolaganju veliki broj metoda. Ne postoji generalni stav o tome koja metoda, ili koja kombinacija metoda je najbolja za primenu prilikom ocenjivanja nivoa organizovanosti. Naime, potrebno je u svakom pojedinačnom slučaju ocenjivanja nivoa organizovanosti nekog preduzeća izvršiti odabir adekvatnog metoda ili kombinacije metoda. U radu će biti prikazan metod ocenjivanja nivoa organizacije po procesnim funkcijama, u konkretnom preduzeću.
Reference
Buble, M. (1981) Projektiranje organizacije. Zagreb: Informator
Burton, R.M., Obel, B. (1998) Strategic organizational diagnosis and design: Developing theory for application. Dordrecht: Kluwer Academic
Figar, N.B. (2000) Neki modeli merenja performansi preduzeća. Svet finansija, 26(181): 3-10
Glamočanin, V. (2001) Merenje performansi preduzeća - ne razdvajaju deo procesa upravljanja. Direktor, 9
Kaplan, R.S., Norton, D.P. (1992) The balanced scorecard: Measures that drive performance. Harvard Business Review, January-February
Kapustić, S. (1989) Metodika organizacijskog projektiranja. Zagreb: Samobor
Kosiol, E. (1972) Temelji i metode istraživanja organizacije. Zagreb: Informator
Perunović, Z., Rajkov, M. (2000) Merenje snage preduzeća. Direktor, 7-8
Pešalj, B. (2006) Merenje performansi preduzeća - tradicionalni i savremeni koncepti. Beograd: Ekonomski fakultet - Centar za izdavačku delatnost
Piuković, B. (2010) Prilog metodologiji ocenjivanja nivoa organizacije. Subotica: Ekonomski fakultet, magistarski rad
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljen u SCIndeksu: 10.08.2010.