Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 5 od 18  
Back povratak na rezultate
2009, vol. 55, br. 6, str. 93-99
Integrisanje finansijske analize i stejkoholderskih perspektiva preduzeća
Džavni univerzitet u Novom Pazaru, Departman za ekonomske nauke
Ključne reči: firma; performanse; stejkholderi; finansijski racio; balansna lista merila; strategijska mapa
Sažetak
Cilj rada je da ukaže na različitost pristupa u procesu analize i oceni performansi preduzeća. Ocenjuje se integrisanje finansijske analize i stejkholderskih perspektiva preduzeća kroz balansiranu listu merila i strategijsku mapu.
Reference
Hitt, M.A., Ireland, R.D., Stadrer, G. (1982) Functional importance of company performance: Moderating effects of grand strategy and industry type. Strategic Management Journal, 3
Kaplan, R.S., Norton, D.P. (1992) The balanced scorecard: Measures that drive performance. Harv Bus Rev, 70(1): 71-9
Kaplan, R.S., Norton, D.P. (2000) Having trouble with your strategy? Then map it. Harv Bus Rev, 78(5): 167-76, 20
Luehman, T.A. (1997) What's it worth?: A general manager's guide to valuation. Harvard Business Review, 45, (3)
Mass, N.J. (2005) The relative value of growth. Harvard Business Review, 83(4)
Rucci, A., Kirn, S., Quinn, R. (1998) The employee-customer-profit chain at Sears. Harvard Business Review
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljen u SCIndeksu: 05.03.2010.

Povezani članci

Strategijski menadžment (2004)
Balansna karta i strategijska mapa kao tehnike strategijskog upravljanja
Đukić Maja, i dr.

Privredna izgradnja (2000)
Upravljanje inovacijama - pravac restrukturiranja turističkog preduzeća
Čerović Slobodan, i dr.

Anali Ekon fak Subotica (2010)
Istraživanje nivoa organizacije metodom procesnih funkcija
Piuković Blaženka

prikaži sve [22]