Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 6 od 18  
Back povratak na rezultate
2009, vol. 12, br. 47, str. 67-80
Tradicionalni pristup merenju efikasnosti preduzeća u uslovima savremenog poslovnog okruženja
Univerzitet u Kragujevcu, Ekonomski fakultet
Sažetak
Problematika merenja efikasnosti je već više od dve decenije izuzetno aktuelna u stručnoj domaćoj i stranoj literaturi. Jedan uspešan sistem merenja performansi podrazumeva set merila performansi u cilju obezbeđenja informacija koje su od pomoći kompaniji pri planiranju, izvršenju i kontroli poslovnih aktivnosti. Merila performansi moraju biti tako dizajnirana da odražavaju najznačajnije faktore koji utiču na produktivnost različitih procesa koji se odvijaju u preduzeću. Dizajnirati takav jedan sistem merenja performansi veoma je težak zadatak, a odgovor na pitanje šta je optimalno razlikuje se od slučaja do slučaja. U savremenim uslovima poslovanja preduzeća, tradicionalna merila su potrebna ali ne i dovoljna za ocenu sveukupnih ostvarenja preduzeća.
Reference
Bourne, M., Neely, A., Mills, J., Platts, K. (2003) Implementing performance measurement system: A literature review. International Journal of Business Performance Management, vol. 15, br. 1
Daft, R.L. (1992) Organizational theory and design. St. Paul, Minesotta: West Publishing
Fitzegerald, L., Moon, P. (1996) Performance measurement in service industries: Making it work. London: The Chartered Institute of Management Accountants
Grant, J.L. (2003) Foundations of economic value added. New York: John Wiley & Sons
Grozdanović, D.Ž., Sekulić, V. (2006) Ekonomika preduzeća. Kragujevac: Ekonomski fakultet
Helfert, A.E. (2001) Financial analysis tools and techniques. u: A guide for managers, McGraw-Hill
Kaplan, R.S., Norton, D.P. (1992) The balanced scorecard: Measures that drive performance. Harv Bus Rev, 70(1): 71-9
Kukoleča, S. (1977) Principi i rezultati reprodukcije. u: Ekonomika preduzeća, Beograd
Madden, B.J. (1999) CFROI valuation: A total systems approach to valuing the firm. Woburn: Butterworth-Heinemann
Neely, A., Gregory, M., Platts, K. (1995) Performance measurement system design: A literature review and research agenda. International Journal of Operations and Production Management, vol. 15 br. 4, str. 80-116
Palepu, K.G., Healy, P.M., Bernard, V.L. (2004) Business analysis and valuation: Using financial statements, text and cases. Cincinnati, Ohio, USA: Thomson/South-Western
Pokrajčić, D.M. (2002) Ekonomika preduzeća. Beograd: D. M. Pokrajčić
Tangen, S. (2004) Evaluation and revision of performance measurement systems. Stockholm: The Royal Institute of Technology, Department of production engineering, doctoral thesis, ISBN: 91-7283-860-4
Verweire, K., van den Berghe, L. (2004) Integrated performance management: New hype or new paradigm. u: Verweire K., Van Den Berghe L. [ur.] Integrated performance management: A guide to strategy implementation, SAGE Publications
Verweire, K., Baeten, X., Somers, L., van den Berghe, L. (2004) Performance from a finance perspective: Shareholder value and beyond. u: Verweire K., Van Den Berghe L. [ur.] Integrated performance management: A guide to strategy implementation, SAGE Publications
Young, D.S., O'Byrne, S.F. (2000) EVA and value-based management: A practical guide to implementation. New York: McGraw-Hill
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 13.10.2009.