Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 10 od 18  
Back povratak na rezultate
2004, vol. 9, br. 1-2, str. 102-107
Balansna karta i strategijska mapa kao tehnike strategijskog upravljanja
Univerzitet u Nišu, Ekonomski fakultet
Sažetak
Tehnike strategijskog upravljanja su metodi i sredstva koji omogućavaju formulisanje, implementaciju i kontrolu strategije. Postoji veliki broj tehnika, a u poslednje vreme sve više se ističe značaj balansne karte i na njoj zasnovane strategijske mape. Njihov najveći doprinos je u tome što pored finansijskog aspekta u analizu uvodi i ne finansijski. Ne finansijski aspekt podrazumeva analiziranje poslovanja preduzeća i iz ugla potrošača internih procesa i inovacija i učenja. Na taj način se fokus upravljanja preduzećem pomera sa kratkog na dugi rok.
Reference
Figar, N.B. (2001) Osnovi menadžmenta. Niš: Studentski informativno-izdavački centar / SIIC
Halpern, W., Richman, C. (2002) Balanced scorecard toll drives performance. Management Association, February
Kaplan, R.S., Norton, D.P. (1992) The balanced scorecard: Measures that drive performance. Harv Bus Rev, 70(1): 71-9
Kaplan, R.S., Norton, D.P. (1993) Putting the balanced scorecard to work. Harv Bus Rev, Sep-Oct, str. 134-143
Kaplan, R.S., Norton, D.P. (2000) Having trouble with your strategy? Then map it. Harv Bus Rev, 78(5): 167-76, 20
Reilly, P.G., Reilly, R.R. (2000) Using a measure network to understand and deliver value. Journal of Cost Management, vol. 14., br. 6, p. 5-14
Stivers, B., Joyce, T. (2000) Building a balanced performance management system. SAM Advanced Management Journal, Spring, vol. 65., Issue 2
Todorović, J.B. (2003) Strategijski i operativni menadžment. Beograd: Conzit
Venkatraman, G., Gering, M. (2000) The balanced scorecard. Ivey Business journal, January/February, vol. 64., Issue 3
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2007.