Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:5
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3

Sadržaj

članak: 1 od 2  
Back povratak na rezultate
2019, vol. 45, br. 4, str. 135-141
Tehnologije precizne poljoprivrede dostupne ratarsko-povrtarskoj i voćarsko-vinogradarskoj proizvodnji
Univerzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet

e-adresaalek@polj.uns.ac.rs
Projekat:
Unapređenje kvaliteta traktora i mobilnih sistema u cilju povećanja konkurentnosti, očuvanja zemljišta i životne sredine (MPNTR - 31046)

Ključne reči: tehnologije navođenja; tehnologije snimanja; tehnologije reagovanja
Sažetak
Sve tehnologije koje karakterišu sisteme precizne poljoprivrede se mogu podeliti u tri grupe: tehnologije navođenja, tehnologije snimanja i tehnologije reagovanja. Ova podela se proširuje shodno stepenima usavršenosti sistema precizne poljoprivrede i dodaje se još jedan stepen podele koji zaokružuje sve tri navedene celine. To je tehnologija upravljanja resursima. Ovaj stepen pripada krovnoj tehnologiji sistema precizne poljoprivrede i služi sa praćenje promena na polju i planiranje održivosti, efikasnosti i ekonomičnosti poljoprivredne proizvodnje u izmenjenim agroekološkim uslovima. U ratarsko-povrtarsku i voćarasko-vinogradarsku proizvodnju tehnologije precizne poljoprivrede treba uvoditi fazno. Shodno tome i investicije u implementaciju tehnologija precizne poljoprivrede u prvih 3-5 godina treba da postepeno rastu iz godine u godinu. Puni efekat tehnologija precizne poljoprivrede kako sa ekonomskog, tako sa organizacionog i svakog drugog aspekta moguće je videti tek posle petogodišnjeg ciklusa.
Reference
Kaspar, T.C., Colvin, T.S., Jaynes, D.B., Karlen, D.L., James, D.E., Meek, D.W. (2003) Relationship between six years of corn yields and terrain attributes. Precision Agriculture, 4(1): 87-101
Mahlein, A. (2015) Plant disease detection by imaging sensorsparallels and specific demands for precision agriculture and plant phenotyping. Plant Disease, 100(2): 241-251
McBratney, A.B., Pringle, M.J. (1999) Precision Agriculture, 1(2): 125-152
McBratney, A., Whelan, B., Ancev, T., Bouma, J. (2005) Future directions of precision agriculture. Precision Agriculture, 6(1): 7-23
Reina, G. (2018) A multi-sensor robotic platform for ground mapping and estimation beyond the visible spectrum. Precision Agriculture, 20(2): 423-444
Reyns, P., Missotten, B., Ramon, H., de Baerdemaeker, J. (2002) Precision Agriculture, 3(2): 169-182
Sophocleous, M., Georgiou, J. (2017) Precision agriculture: Challenges in sensors and electronics for real-time soil and plant monitoring. IEEE Biomed. Circuits Syst. Conf, 1-4
Whelan, B.M., McBratney, A.B. (2003) Definition and Interpretation of potential management zones in Australia. u: Proceedings of the 11th Australian Agronomy Conference, Geelong, Victoria, Feb. 2-6 2003
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/SavPoljTeh1904135X
objavljen u SCIndeksu: 20.02.2020.

Povezani članci

Savr poljopriv tehnika (2017)
Stanje i pravci razvoja navodnjavanja u svetu i kod nas
Ponjičan O., i dr.

Ekon: teor praks (2020)
Konceptualni okvir politike poljoprivrednih inovacija u zemljama afričkog kontinenta
Abdassalam Ali Mnifid, i dr.