Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:8
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:7
članak: 9 od 14  
Back povratak na rezultate
Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Prištini
2009, br. 39, str. 249-256
jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
Smrt kao događaj u delu Edgara Morena
Afilijacija nije data

Sažetak

Autor je, na osnovu odgovarajuće literature, u ovom radu predstavio antropologiju smrti Edgara Morena. Za ovog mislioca svemir i čovek su svojevrsni događaji. I smrt je događaj kako za mikro tako i za makrokosmos. Ono što čoveka čini čovekom je svest o smrti ali i sposobnost da prevaziđe svoj strah od smrti rizikujući sopstveni život. Ove dve sposobnosti čoveka su dovoljne da ovaj francuski sociolog teorijski urami svoj antropološki portret ljudskog bića. Strah od smrti najpre se materijalizuje kao mit o dvojniku i mit o smrti kao ponovnom rođenju. Mit je za Morena jedan od načina kojim čovek može da pobedi smrt. Život i smrt Moren posmatra heraklitovskim očima.On ih vidi kao lice i naličje događaja. Nauka protiv smrti je po Morenu najnoviji ali i najbesmisleniji način da čovek zagospodari smrću, ukoliko više pokušava utoliko je manje čovek.

Ključne reči

smrt; besmrtnost; san; nesmrtnost; nauka protiv smrti; događaj; svest o smrti; slučajnost; mit; antropološka data; život

Reference

Bodrijar, Ž. (1991) Simbolička razmena i smrt. Gornji Milanovac: Dečje novine
Džems, E.O. (1990) Uporedna religijae. Novi Sad: Matica srpska
Frejzer, D. (1992) Zlatna grana. Beograd: BIGZ
Golubović, Z.T. (1973) Čovek i njegov svet. Beograd: Prosveta
Jung, K.G. (1972) Čovek i njegovi simboli. Zagreb, itd: Mladost
Kazimirović, R. (1989) Tajanstvene pojave u našem narodu. Beograd: Novo delo
Moren, E. (1979) Čovek i smrt. Beograd: Beogradski izdavačko-grafički zavod / BIGZ
Moren, E. (1981) Duh vremena. Beograd: Beogradski izdavačko-grafički zavod / BIGZ, I i II