Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3
članak: 10 od 14  
Back povratak na rezultate
Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Prištini
2007, br. 37, str. 455-471
jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
Grad kao odašiljač urbanih poruka - o nekim vrstama urbanih poruka
Afilijacija nije data

Sažetak

U radu se razmatra nastanak, značaj i kompleksnost urbanih poruka koje iz sebe emanira savremeni grad. Savremeni grad tako postaje svojevrsni odašiljač raznovrsnih urbanih poruka sa različitom konotacijom i zavisno od istorijskog vremena kroz koje prolazi određeno društvo. Kao najznačajnije stanište ljudi, grad postaje, sve više, nezaobilazan faktor u objedinjavanju raznovrsnih ljudskih potreba. Kako one (u većini slučajeva) ne mogu sve da se ispolje, bilo da su pozitivne ili negativne, u gradu se formiraju raznovrsne grupe za pritisak na gradske organe, kako bi se nastale poruke (potrebe) ostvarile.

Ključne reči

Reference

Bodrijar, Ž. (1991) Simbolička razmena i smrt. Gornji Milanovac: Dečje novine
Bogavac, N., ur. (1999) Džaba ste krečili - grafiti. Beograd: Neven
Božilović, N.T. (2004) Rok kultura. Niš: Studentski kulturni centar
Božović, R. (1998) Lavirinti kulture. Beograd: Fakultet političkih nauka
Božović, R. (1988) Suočavanja. Nikšić: Univerzitetska riječ
Božović, R. (1999) Uzaludna knjiga. Beograd: Čigoja štampa
Čaldarević, O. (1987) Suvremeno društvo i urbanizacija. Zagreb: Školska knjiga
Đorđević, R. (1998) Vreme skinhedsa. Niš: SKC
Đorđević, R.D. (2002) Leksikon potkultura. Niš: Zograf
Đorđević, R.D. (1995) Rečnik grafita - sociološko-potkulturno značenje. Niš: Dom kulture
Đorđević, R.D. (2001) Face to face - Niški ulični grafiti. Niš: Bona fides
Galogaža, M.P. (2003) Mundologija. Novi Sad: Marketing Management College, I i II deo
Jovanović, Z. (1996) Moć privida - masovna kultura kao ideologija. Niš: Prosveta
Jovanović, Z. (1999) Na rubovima savesti. Niš: NKC
Milošević, B. (2007) Sociologija i savremeni svet. Novi Sad: Filozofdki fakultet
Mils, R. (1998) Sociološka imagonacija. Beograd: Plato
Šušnjić, Đ.J. (1989) Otpori kritičkom mišljenju. Zagreb: RZRK SSOH
Tili, Č. (1997) Suočavanje sa društvenom promenom. Beograd: Filip Višnjić
Vuković, S.V. (1994) Pokretljivost i struktura društva. Beograd: Institut za kriminološka i sociološka istraživanja