Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4
članak: 1 od 25  
Back povratak na rezultate
Sociološki pregled
2012, vol. 46, br. 2, str. 235-246
jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljeno: 22/03/2013
doi: 10.5937/socpreg1202235V
Rismanovo i Pekićevo razumevanje karaktera usmerenog drugima
Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet

Sažetak

U radu se vrši uporedna analiza društvenog karaktera usmerenog drugima, u jednom sociološkom tekstu (Usamljenoj gomili Dejvida Rismana) i jednom književnom tekstu (odlomku iz Zlatnog runa, Borislava Pekića). Pokazuje se da je veza između Rismanovog tumačenja i Pekićevog dočaravanje ovog tipa karaktera zasnovana na potrošačkoj psihologiji i fazi početnog smanjivanja stanovništva koje su u vezi sa ovim tipom društvenog karaktera. Razlika između Pekića i Rismana jeste u stepenu naglašenosti problema diskontinuiteta koji se pojavljuje sa uzmicanjem karaktera usmerenog iznutra pred karakterom usmerenog drugima. Risman, iako uočava pojavu diskontinuiteta, ovom fenomenu ne poklanja previše pažnje. Nasuprot tome, Pekić se fokusira upravo na taj problem, postavljajući pitanje opstanka zajednice, koja zavisi od kontinuiteta, u doba dominacije karaktera usmerenog drugima. Druga važna razlika između Rismana i Pekića situirana je u Pekićevoj zebnji za održanje demokratije u doba dominacije karaktera usmerenog drugima.

Ključne reči

karakter usmeren drugima; kulturna industrija; porodica; demokratija; Pekić; Risman

Reference

Burdije, P. (2003) Pravila umetnosti - geneza i struktura polja književnosti. Novi Sad: Svetovi
Duzinas, K. (2009) Ljudska prava i imperija. Beograd: Službeni glasnik
Goldman, L. (1967) Za sociologiju romana. Beograd: Kultura
Hantington, S.P. (2000) Sukob civilizacija. Podgorica: CID
Herman, E.S., Mekčesni, R.V. (2004) Globalni mediji. Beograd: CLIO
Horkheimer, M., Adorno, T.W. (1989) Dijalektika prosvjetiteljstva. Sarajevo: Veselin Masleša
Moren, E. (1979) Duh vremena. Beograd: Beogradski izdavačko-grafički zavod / BIGZ
Pekić, B. (1993) Vreme reči. Beograd: Beogradski izdavačko-grafički zavod / BIGZ
Pekić, B. (2005) Zlatno runo. Beograd: Dereta
Risman, D. (2007) Usamljena gomila. Novi Sad: Mediterran publishing
Vladušić, S. (2011) Crnjanski, Megalopolis. Beograd: Službeni glasnik