Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:33
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:19
članak: 4 od 25  
Back povratak na rezultate
Politeia
2011, vol. 1, br. 1, str. 13-44
jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljeno: 24/02/2017
doi: 10.5937/pol1101013S
Slijepa ulica prosvjetiteljstva
Univerzitet u Banjoj Luci, Fakultet političkih nauka, Republika Srpska, BiH

Sažetak

U ovome tekstu tematiziramo kritiku projekta Prosvetiteljstva kako ju je provela kritička teorija frankfurtskog kruga. U pokušaju rasvjetljavanja neočekivanog događaja pervertiranja temeljnih ideala Moderne, frankfurtovci su poseban fokus usmjerili na kategorije racionaliteta i slobode, te praktičnih manifestacija tih ideala kakva je proliferacija kulture u formi masovne kulture. Svi ti ideali iznevjereni su u konkretnim istorijskim događajima u XX vijeku. Rezultati istraživanja poduzetih od strane frankfurtskog kruga ukazuju da ta iznevjeravanja nisu posljedica slučajnih osobina istorijske okoline, već proizilaze iz same logike Moderne, čiji ključni ideali, vlastitom unutrašnjom logikom, tendiraju tome da se preokrenu u vlastitu suprotnost.

Ključne reči

Frankfurtski krug; prosvjetiteljstvo; racionalitet; sloboda; masovna kultura

Reference

Arendt, H. (1998) Izvori totalitarizma. Beograd: FIK, str. 313-348
Bal, F. (1989) Moć medija. CLIO, str. 9
Detlev, C. (2003) Granice prosvetiteljstva. Beograd: XX vek, str. 12 i dalje
Fromm, E. (1986) Bekstvo od slobode. u: Dela, Zagreb: Naprijed - Nolit
Graeme, G. (2011) Protiv prosvetiteljstva. Banjaluka: Filozofsko društvo Republike Srpske
Habermas, J. Tehnički napredak i svijet društvenog života. u: Praksis, str. 846-856
Habermas, J. (1982) Problemi legitimacije u kasnom kapitalizmu. Zagreb: Naprijed
Hard, M., Negri, A. (2005) Imperija. Beograd: IGAM
Hegel, G.V.F. (1970) Istorija filozofije III. Beograd: BIGZ, str. 204-212
Heidegger, M. Prevladavanje metafizike. § XIV-XVIII
Hitler, A. (2001) Main Kampf. Zrenjanin: Ekopres, str. 311
Horkheimer, M. (1988) Kantova filozofija i prosvjetiteljstvo. u: Kritika instrumentalnog uma, Zagreb: Globus, str. 160-169; 161
Horkheimer, M., Adorno, T. Dijalektika prosvetiteljstva. str. 9
Horkheimer, M., Adorno, T.W. (1989) Dijalektika prosvjetiteljstva. Sarajevo
Horkheimer, M. (1989) Pomračenje uma. Sarajevo: Svjetlost
Howard, P.L. Tehnologija i humanizam. Praxis, str. 160-178; vol XII
Krsti, P. Kritička teorija i Aušvic. str. 51 i dalje
Krstić, P. (2006) Odiseja prosvetiteljstva i Edip - subjekt, um i emancipacija u Dijalektici prosvetiteljstva Horkhajmera i Adorna. Filozofija i društvo, br. 30, str. 31-58
Krstić, P. (2006) Kritička teorija i holocaust. Filozofija i društvo, br. 29, str. 37-73
Kučinar, Z. (1976) Kritička teorija Maksa Horkhajmera. Beograd: BIGZ, predgovor za Horkheimer Max, Tradicionalna i kritička teorija str. 5-30; str. 12
Kuljić, T.Đ. (2001) Finkelštajn-debata oko holokaust industrije. Sociologija, vol. 43, br. 4, str. 289-308
Liotar, J. (1988) Postmoderno stanje. Novi Sad: Bratstvo-jedinstvo, §13, str. 91-92
Marcuse, H. Zastarjevanje psihoanalize. u: Kultura i društvo, str. 177-191
Marcuse, H. (1972) Nouvel observateur, br. 397, jun
Marcuse, H. (1978) Kraj utopije - esej o oslobođenju. Zagreb: Stvarnost
Marcuse, H. (1965) Eros i civilizacija. Zagreb: Naprijed, str. 11
Marcuze, H. (1977) Borba protiv liberalizma u shvatanju totalitarne države. u: Kultura i društvo, Beograd: BIGZ, str. 13-39; str. 23
Morton, S. (2001) Reason and horror: Critical theory, democracy and aestetic individuality. New York: Routledge, str. 30
Popper, C. (1993) Otvoreno društvo i njegovi neprijatelji. Beograd: BIGZ, vol. I, naročito: str. 44-49, str. 91-93, str. 255-260, i dr
Rammone, I. (2003) Peta sila. Le Monde Diplomatique, Beograd, br. 32. Okt, izdanje na srpskom jeziku
Reich, W. (1981) Masovna psihologija fašizma. Beograd
Roberts, J. (2011) The dialectic of enlightenment. u: Rush, Fred; Rush, Fred [ur.] The Cambridge Companion to Critical Theory, Cambridge: Cambridge University Press (CUP), str. 57-73
Rusconi, G.E. (1973) Kritička teorija društva. Zagreb: Stvarnost, str. 28
Savić, M. (2006) Prosvetiteljstvo - kriza i preobražaj pojma. Filozofija i društvo, br. 30, str. 9-29
Šušnji, Đ. (1976) Ribari ljudskih duša. Zagreb: Mladost
Thomas, L.V. Antropologija smrti I. str. 180
Ulrich, B. (2001) Rizi0no društvo. Beograd: Filip Višnji, str. 25
Whitebook, J. (2011) The marriage of Marx and Freud. u: Rush, Fred; Rush, Fred [ur.] The Cambridge Companion to Critical Theory, Cambridge: Cambridge University Press (CUP), str. 74-102