Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 7 od 25  
Back povratak na rezultate
Anali Ekonomskog fakulteta u Subotici
2005, br. 13, str. 3-14
jezik rada: srpski
vrsta rada: članak
objavljeno: 02/06/2007
Masovna kultura i kult individualizma
Univerzitet u Novom Sadu, Ekonomski fakultet, Subotica

Sažetak

Razvrgavanje jedinstvenog pojma istine u modernom dobu, ogledalo se i u formiranju posebne sprege nauke i tehnike. Racionalizam je ubrzo dobio svoj kalkulativni oblik, čime je ekonomija postala jedna ključna pridolazeća strategija. S vremenom je ceo tehno-ekonomski korpus počeo da dobija estetsko lice i situacija u kojoj se našla individua postala je izuzetno složenom. Današnji pojedinac se koleba između ponuđenih gotovih, navodno poželjnih rešenja, koje takav sistem nudi i nekih neizvesnih, ali potpuno vlastitih puteva ostvarenja sopstva.

Reference

*** (1996) Les cinq sens de la création. u: Borillo Mario, Sauvageot Anne [ur.] Art, technologie et sénsorialité, Champ Vallon
Debord, G. (1971) La société du spectacle. Paris: Champs libre
Ehrenberg, A. (2001) Nervosité dans la civilisation: Du culte da la performance à l'effondrement psychique. u: Michaud Yves [ur.] Qu'est-ce que les technologies?, Paris: Odile Soufflot
Feri, L. (1994) Homo Aestheticus - otkriće ukusa u demokratskom dobu. Sremski Karlovci: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića
Habermas, J. (1986) Tehnika i znanost kao 'ideologija'. Zagreb: Školska knjiga
Horkheimer, M., Adorno, T.W. (1989) Dijalektika prosvjetiteljstva. Sarajevo: Veselin Masleša
Jameson, F. (1991) Postmodernism, or the cultural logic of late capitalism. Durham, itd: Duke University Press
Lipovecki, Ž. (1987) Doba praznine - ogledi o savremenom individualizmu. Novi Sad: Književna zajednica Novog Sada / KZNS
Lyotard, J. (1988) L'inhumain. Paris: Galilée
Markuze, H. (1989) Čovek jedne dimenzije. Sarajevo: Veselin Masleša
Virilio, P. (1993) Mašine vizije. Novi Sad: Svetovi
White, D.R., Hellerick, G. Nietzsche at the mall: Deconstructing the consumer. http://www.aec.at/theory/a_nietzsche_at_the_mall. html
Winner, L. (1977) Autonomous technology. Cambridge, MA