Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 9 od 25  
Back povratak na rezultate
Nastava i vaspitanje
2004, vol. 53, br. 4-5, str. 485-489
jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljeno: 02/06/2007
Omaž povodom dva veka od smrti Imanuela Kanta
Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Filozofski fakultet, Pale, Republika Srpska, BiH

Sažetak

Članak ne sadrži sažetak.

Reference

Arsenijević, M. (2003) Vreme i vremena. Beograd: Dereta
Babić, J. (1998) Moral i naše vreme. Beograd, itd: Prosveta
Buha, A. (1999) Ka temeljnim izvjesnostima - studije o Dekartu, Kantu i Hegelu. Beograd: Plato
Eko, U. (2000) Kant i kljunar. Beograd: Paideia
Hajdeger, M. (1979) Kant i problem metafizike - sa davoskim saopštenjem i diskusijom između M. Hajdegera i E. Kasirera. Beograd, itd: Mladost
Horkheimer, M., Adorno, T.W. (1989) Dijalektika prosvjetiteljstva. Sarajevo: Veselin Masleša
Jovanovski, K. (2000) Filozofska antropologija. Kumanovo: Marida
Kant, I. (1970) Kritika čistoga uma. Beograd, itd: Kultura
Kant, I. (1970) Kritika praktičkog uma. Beograd: Beogradski izdavačko-grafički zavod / BIGZ
Kant, I. (1975) Kritika moći suđenja. Beograd: Beogradski izdavačko-grafički zavod / BIGZ
Kant, I. (1955) O lepom i uzvišenom. Beograd: Kultura
Kant, I. (1976) Logika. Beograd: Grafos
Kant, I. (1974) Um i sloboda - spisi iz filozofije istorije, prava i države. Beograd: Časopis Ideje
Kolarić, I.M. (2004) Filozofija. Zlatibor: I. Kolarić
Korać, V. (1978) Filozofija i njena istorija. Zagreb: Naprijed
Pavićević, V. (1967) Osnovi etike. Beograd: Kultura