Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:8
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 10 od 25  
Back povratak na rezultate
Zbornik radova Učiteljskog fakulteta, Užice
2003, br. 4, str. 75-87
jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
objavljeno: 02/06/2007
Osnovni problemi saznanja
Univerzitet u Kragujevcu, Učiteljski fakultet, Užice

Sažetak

U ovom radu autor izlaže tri osnovne grupe Gnoseološko-epistemoloških problema: 1) Pojam, izvori i kriterijumi saznanja; 2) Odnos između evidencije, ispravnosti i istinitosti; i 3) Raznovrsne teorije istine. Poentu rada predstavlja stanovište prema kome da bi mišljenje i saznanje bilo opravdano i istinito uverenje, tj. da bi imalo status znanja - ono pre svega mora biti ispravno (valjano). Najzad, tu je i suptilna analiza pojma istine odnosa istine i smisla, kao i raznolikih teorija istine, te dijalektičko povezivanje istinitosti saznanja sa praksom i slobodom.

Ključne reči

Reference

Aćimović, M. (1997) Metalogike. Novi Sad: Filozofski fakultet
Aristotel (1971) Metafizika. Beograd: Kultura
Aristotel (1970) Organon. Beograd: Kultura
Bacon, F. (1964) Novi organon. Zagreb: Naprijed
Blekburn, S. (1999) Oksfordski filozofski rečnik. Novi Sad: Svetovi
Diltaj, V. (1980) Zasnivanje duhovnih nauka. Beograd: Prosveta
Djui, D. (1962) Logika - teorija istraživanja. Beograd: Nolit
Edwards, P., ur. (1967) The encyclopedia of philosophy. London-New York, itd: Macmillan Publishing
fon Riht, G.H. (1975) Objašnjenje i razumevanje. Beograd: Nolit
Gadamer, H. (1978) Istina i metoda - osnovi filozofske hermeneutike. Sarajevo: Veselin Masleša
Grjaznov, B.S. (1982) Logika, racionalnost, tvorčestvo. Moskva: Nauka
Habermas, J. (1975) Saznanje i interes. Beograd: Nolit
Hamvaš, B. (1993) Hiperionski eseji - mitologija, estetika, metafizika. Novi Sad: Matica srpska
Hartmann, N. (1976) Osnovne crte jedne metafizike spoznaje. Zagreb: Naprijed
Hegel, G.V. (1974) Fenomenologija duha. Beograd: Beogradski izdavačko-grafički zavod / BIGZ
Hegel, G.V. (1976-1979) Nauka logike. Beograd: Beogradski izdavačko-grafički zavod / BIGZ, I-III
Hemlin, D.V. (2001) Teorija saznanja. Nikšić: Jasen
Hjum, D. (1983) Rasprava o ljudskoj prirodi. Sarajevo: Veselin Masleša
Horkheimer, M., Adorno, T.W. (1989) Dijalektika prosvjetiteljstva. Sarajevo: Veselin Masleša
Huserl, E. (1967) Filozofija kao stroga nauka. Beograd, itd: Kultura
Josifovski, J. (1984) Istorija na logikata. Skoplje: Univerzitet 'Kiril i Metodij'
Kasirer, E. (1985) Filozofija simboličkih oblika. Novi Sad: Dnevnik
Knjazeva-Adamović, S. (1996) S moje tačke gledišta. Beograd: Bodeks
Kolarić, I.M. (1996) Kristali osmišljavanja - filozofski eseji. Užice: Učiteljski fakultet
Kolarić, I.M. (2002) Logika. Gornji Milanovac: autorsko izdanje
Lajbnic, G.V. (1995) Novi ogledi o ljudskom razumu. Beograd: Beogradski izdavačko-grafički zavod / BIGZ
Lazović, Ž. (1988) Razlozi, uzroci i motivi - Hjum i Kant. Beograd: Filozofsko društvo Srbije / FDS
Lazović, Ž. (1994) O prirodi epistemičkog opravdanja. Beograd: Filozofsko društvo Srbije / FDS
Lemon, E.J. (1995) Upoznavanje sa logikom. Društvo filozofa Crne Gore
Marković, M. (1981) Filozofski osnovi nauke. Beograd: Srpska akademija nauka i umetnosti / SANU
Pavković, A., ur. (1980) Svest i saznanje. Beograd: Nolit
Petronijević, B. (1990) Osnovi logike. Beograd: Beletra
Petrović, G. (1985) Logika. Zagreb: Školska knjiga
Pijaže, Ž. (1979) Epistemologija - nauka o čoveku. Beograd: Nolit
Pijaže, Ž. (1983) Poreklo saznanja - studije iz genetičke epistemologije. Beograd: Nolit
Platon (1979) Fileb i Teetet. Zagreb: Naprijed
Poper, K.R. (1991) Traganje bez kraja - intelektualna autobiografija. Beograd: Nolit
Popov, P.S. (1960) Istorija logiki novogo vremeni. Moskva
Prešić, S. (2000-2002) Misaona viđenja. Beograd: Plato, I-IV
Prior, A.N. (1970) Historija logike. Zagreb: Naprijed
Rajhenbah, H. (1964) Rađanje naučne filozofije. Beograd: Nolit
Rasel, B. (1961) Ljudsko znanje. Beograd: Nolit
Santayana, G. (1974) Skepticizam i animalna vjera - uvod u sistem filozofije. Zagreb: Naprijed
Sesardić, N., ur. (1984) Filozofija nauke. Beograd: Nolit
Šušnjić, Đ.J. (1995) Otpori kritičkom mišljenju. Beograd: Čigoja štampa
Šušnjić, Đ.J. (1997) Dijalog i tolerancija - iskustvo razlike. Beograd: Čigoja štampa
Uspenskij, P.D. (1990) Tertium Organum. Zagreb: Naprijed