Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:6
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 3 od 10  
Back povratak na rezultate
Nasleđe, Kragujevac
2008, vol. 5, br. 10, str. 135-159
jezik rada: srpski
vrsta rada: naučni članak
objavljeno: 09/02/2009
Bivstvo nihilizma u 'Volji za moć'
Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet

Sažetak

Otkrivanje izvora nihilizma u Ničeovoj filozofiji pretpostavlja ispitivanje smisla i značenja volje za ništa koja stoji u centru problema nihilizma. Obrazlaganje te volje kroz asketizam, volje koja poriče život, ne znači da se sav bitak nihilizma sastoji u potpunom rastvaranju vrednosti i postojanja u prostom Ništa. Nihilizam nema samo negativan aspekt. Treba, takođe, imati u vidu da je Niče naslutio nihilizam preko njegove preforme-pesimizma, koji u vidu dioniskog pesimizma postaje izvor Ničeovog umetničkog filozofiranja. Bitak nihilizma može biti dostignut tek kada su pređeni svi stupnjevi nihilizma, u ekstatičkoj formi nihilizma, koji na pravi način izražava nihilizam kao božanski način mišljenja. Polazeći od krivotvorenja vrhovnih vrednosti, obezvređivanja, svrgavanja, pa do novog postavljanja vrednosti kao prevrednovanja (Umwertung), srećemo se sa zakonitošću unutar logike nihilizma. Na mesto nekadašnje metafizike vrednosti stupa metafizika volje za moć, kao temelj i mesto novog postavljanja vrednosti, a ujedno i istina bivstvujućeg u celini i čoveka. Volja za moć je pretpostavka života, koja kao osnovna suština bića otvara horizont za novo promišljanje problema života u razlici prema dotadašnjoj meta- fizičkoj, hrišćanskoj i religijskoj doktrini.

Ključne reči

nihilizam; volja za ništa; vrednosti; prevrednovanje; metafizika; volja za moć; život

Reference

Conolly, O. Pity tragedy and the pathos of distance. European Journal of Philosophy, Volume 6, Issue 3, 277-296
Dienstag, J.F. Nietysche's Dinisyan pessimism. American Political Science Review, vol. 95. br. 4
Đurić, M.S. (1992) Putevi ka Ničeu. Beograd: Srpska književna zadruga
Đurić, M.S. (1984) Niče i metafizika. Beograd, itd: Prosveta
Fink, E. (1981) Nietzscheova filozofija. Zagreb: Znaci
Gray, G.J. (1953) Heidegger 'Evaluates' Nietzsche. Journal of the History of Ideas, vol. 14, br. 2.(Apr), University of Pennsylvania Press
Grlić, D. (1981) Friedrich Nietzsche. Zagreb: Biblioteka znanstvenih radova
Hajdeger, M. (1999) Prevladavanje metafizike. u: Predavanja i rasprave, Beograd: Plato
Hajdeger, M. (2000) Šumski putevi. Beograd: Plato
Heidegger, M. (1980) Nietzscheova metafizika: Uvod u Nietzschea. Zagreb: Centar za kulturnu djelatnost SS O
Heidegger, M. (1961) Nietzsche. Pfullingen: Verlag Günther Neske, I-II
Kaufmann, W. (1975) Nietzsche: Philosopher, psychologist, antichrist. Princeton, N.J: Princeton University Press
Krell, D.F., Capuzzi, F.A., Stambaugh, J., Gillespie, M.A. (1987) Heidegger's Nietzsche. Political Theory, vol. 15, br. 3. (Aug)
Loewith, K. (1988) Od Hegela do Nietzschea. Sarajevo: Veselin Masleša
Löwit, K. (1971) Aufsätze und Vorträge. Stuttgart i dr: Verlag W. Kohlhammer GmbH
Müller-Lauter, W. (1999) Nihilism as will to nothing. u: Nietzsche, His philosophy of contradiction and the contradiction of his philosophy, Urbana: University of Illinois Press
Niče, F. (2001) Rođenje tragedije - rođenje tragedije iz duha muzike. Beograd: Dereta, 1
Niče, F. (1979) Filozofija u tragičnom razdoblju Grka. Beograd: Grafos
Niče, F. (1989) Vesela nauka. Beograd: Grafos
Niče, F. (2005) Ljudsko, suviše ljudsko. u: Knjiga za slobodne duhove, Beograd: Dereta
Niče, F. (1990) Genealogija morala - polemički spis. Beograd: Grafos
Niče, F. (2005) Sumrak idola - ili kako se filozofira čekićem. Beograd: Grafos
Niče, F. (2001) Tako je govorio Zaratustra - knjiga za svakoga i ni za koga. Beograd: IP Knjiga
Niče, F. (2003) Volja za moć - pokušaj preocenjivanja svih vrednosti. Beograd: Dereta
Nietzsche, F. (1978) Der Wille zur Macht. Lepzig: Alfred Kröner Verlag
Pavlović, B. (2003) Uvod u savremenu filozofiju. Beograd: Plato
Poellner, P. (2000) Nietzsche and metaphysics. Oxford University Press
Reginster, B. (2006) The affirmation of life. Cambridge - Massachusetts - London: Harvard University Press
Sander, G. (2001) Nietzschean parody: An introduction to reading Nietzsche. Aurora, CO: Davies Group Publishers
Schopenhauer, A. (1977) Parerga und Paralipomena. Kleine philosophische Schriften. Zürich: Verlag AG, Band IX, Diogenes
Solomon, R.C. (2006) The Joy of philosophy. University of Texas at Austin
Vatimo, Đ. (1991) Kraj moderne. Novi Sad: Bratstvo-jedinstvo
Woodward, A. (2002) Nihilism and the postmodern in Vatimo's Nietzsche. Minerva: An Internet Journal of Philosophy, vol. 6