Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:10
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:1
članak: 3 od 5  
Back povratak na rezultate
Novi zvuk - internacionalni časopis za muziku
2008, br. 31, str. 61-76
jezik rada: srpski
vrsta rada: članak
Na stazama tranzicije - od oka do 'uha našeg mišljenja' muzike
Univerzitet umetnosti u Beogradu, Fakultet muzičkih umetnosti

Sažetak

Pri razmatranju ove teme, autorka se prvenstveno usmerava na njene muzičke aspekte i usredsređuje na dva najvažnija: ontološko-fenomenološki aspekt koji ispituje iz ugla odnosa između onog vizuelnog i auditivnog u oblasti notirane muzike i stilski aspekt, koji elaborira iz ugla odnosa između muzike avangarde i postmodernizma.

Ključne reči

tranzicija/prelaz; vizuelna kultura; auditivna kultura; avangarda; postmodernizam; metafora

Reference

*** (1993) Russolo Luigi 'L'arte del Rumori' (1916) i Filippe Tomaso Marinetti 'Aeromusica, Aeropittura' (1929). Novi Zvuk, 2, 57-62
Boulez, P. (1986) Form. u: Nattiez Jean-Jacques [ur.] Orientations: Collected writings Boulez Pierre, Cambridge: Harvard University Press, str. 90-6
Dahlhaus, C. (1967) Musikästhetik. Köln: Musikverlag Hans Gerig
Febel, R. (1993) Nähe und Ferne. Die zeitgenössische Musik. NZfM, 2, 5
Hamilton, A. (2005) The concept of the acousmatic. International Magazine for Music New Sound, 26, www.newsound.org.yu
Ingarden, R. (1991) Ontologija umetnosti - studije iz estetike. Novi Sad: Književna zajednica Novog Sada, prev. Petar Vujić - Ljubica Rosić
Kotevska, A. Unutrašnji pejzaž Ivane Stefanović. Belgrade: SOKOJ, CD 205, late 20th century Serbian music
Masnikosa, M. (1998) Muzički minimalizam - američka paradigma i differentia specifica u ostvarenjima grupe beogradskih kompozitora. Beograd: Clio
Roberts, D. (1992) Marat/Sade oder die Geburt der Postmoderne aus dem Geist der Avantgarde. u: Bürger Christa und Bürger Peter [ur.] Postmoderne: Alltag, Allegorie und Avantgarde, Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag, 171
Scruton, R. (1997) The aesthetics of music. Oxford: Clarendon Press
Tošić, V. (2001) OPUS 4 - dokumenti. Beograd: SKC
Veselinović-Hofman, M. (2007) Pred muzičkim delom - ogledi o međusobnim projekcijama estetike, poetike i stilistike muzike 20. veka - jedna muzikološka vizura. Beograd: Zavod za udžbenike
Veselinović-Hofman, M. (2003) Problems and paradoxes of Yugoslav avant-garde music: Outlines for a reinterpretation. u: Đurić Dubravka, Šuvaković Miško [ur.] Impossible histories: Historical avant-gardes, neo-avantgardes, and post-avant-gardes in Yugoslavia, 1918-1991, Cambridge, Massachusetts - London, England: MIT Press, str. 404-441
Veselinović-Hofman, M. (1983) Stvaralačka prisutnost evropske avangarde u nas. Beograd: Univerzitet umetnosti
Veselinović-Hofman, M.R. (1997) Fragmenti o muzičkoj postmoderni. Novi Sad: Matica srpska
Veselinović-Hofman, M. (2005) Musicology vs. musicology from the perspective of interdisciplinary logic. u: Schüler Nico [ur.] On methods of music theory and ethnomusicology: From interdisciplinary research to teaching, Frankfurt am Main, itd: Peter Lang, str. 9-38
Vuksanović, I. (1997) Tišina bez spokoja - Silenzio Milana Mihajlovića. Novi zvuk - internacionalni časopis za muziku, br. 10, str. 93-97
Welsch, W. (1993) Undoing aesthetics. Thousand Oaks, CA-London, itd: Sage Publications