Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 4 od 5  
Back povratak na rezultate
Anali Ekonomskog fakulteta u Subotici
2006, br. 15, str. 3-15
jezik rada: srpski
vrsta rada: članak
Začaravanje nauke i estetizacija teorije
Afilijacija nije data

Sažetak

Otpočinjanjem moderne epohe pogled na svet podlegao je suštinskoj promeni napuštanja religioznog u korist naučnog pristupa. Postojano se učvršćivalo uverenje da je prirodu moguće u potpunosti razumeti, kako bi se stavila pod našu kontrolu. Sredstvo za takvo ovladavanje prirodom pronađeno je u sistematskom razvijanju naučnog saznanja putem posmatranja, eksperimenta i racionalnog mišljenja. U čvrstoj veri u progresivnu prirodu nauke, naročito zahvaljujući enormnim trijumfima na njoj zasnovane tehnologije, protekla su gotovo četiri veka. Međutim, tokom XX veka, osnova modernog uma počela je da se rastvara, usled čega su središne osnove moderne nauke napuštene, iako je tehnologija nastavila da se razvija punim tempom. To rastakanje nauke praćeno je čovekovim osećanjem gubitka smisla življenja. Ljudima je preostalo jedino još da "funkcionišu" na nivou rešavanja problema u okvirima koje su uspostavili takva nauka i tehnologija i da proširuju njihove primene na nova područja. U suočavanju sa rastućim usložnjavanjem sveta izgubili smo neposredni dodir sa prirodom: umesto opisa i objašnjenja stvari, počeli smo da posmatramo posmatranja i opisujemo opise. Taj pomak od ustanovaljavanja novovekovnog projekta ovladavanja svetom putem razvoja univerzalne nadogradive nauke ka savremenoj tezi o nepreglednoj složenosti sveta dobio je svoje terminološke izraze u pojmovima "začaravanja nauke", odnosno "estetizacije teorije".

Reference

Bacon, F. (1986) Novi organon. Zagreb: Naprijed
Bubner, R. (1997) Estetsko iskustvo. Zagreb: Matica Hrvatska
Comte-Sponville, A., Ferry, L. (1998) La sagesse des Modernes. Paris: Éditons Robert Laffont
Dekart, R. (1951) Principi filozofije. u: Osnovi filozofije - riječ o metodi, Zagreb: Matica hrvatska
Fajerabend, P. (1994) Nauka kao umetnost. Sremski Karlovci: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića
Foster, H., ur. (1982) Anti-aesthetic. New York: New York Press
Habermas, J. (1988) Filozofski diskurs moderne - dvanaest predavanja. Zagreb: Globus
Jameson, F. (1991) Postmodernism, or the cultural logic of late capitalism. Durham, itd: Duke University Press
Jencks, C., ur. (1992) Postmodern reader. London: Academy Editions
Lipovecki, Ž. (1987) Doba praznine - ogledi o savremenom individualizmu. Novi Sad: Književna zajednica Novog Sada / KZNS
Lyotard, J. (1988) L'inhumain. Paris: Galilée
Marcuse, H. (1981) Estetska dimenzija. Zagreb: Školska knjiga
Welsch, W. (1993) Undoing aesthetics. Thousand Oaks, CA-London, itd: Sage Publications