Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 3 od 3  
Back povratak na rezultate
Nastava i vaspitanje
1997, vol. 46, br. 2-3, str. 229-249
jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
Pedagoško-psihološke dimenzije estetskog odnosa prema likovnim umetničkim delima
Afilijacija nije data

Sažetak

Osnovno polazište u radu predstavlja pretpostavka da nedovoljna razvijenost estetskog ukusa i smisla za umetničke i estetske vrednosti kod mladih utiče na njihov odnos prema tim vrednostima, tj. dovodi do njihovog nerazumevanja i neprihvatanja, dok ih, na drugoj strani, približava neumetničkom i neestetskom - kiču u najraznovrsnijim vidovima. Rad je koncipiran u dva dela; prvi predstavlja estetičko- aksiološki i psihološki pristup proučavanju problema uspostavljanja estetskog odnosa prema umetnosti, u kojem se razmatraju osnovna teorijska polazišta, određuju osnovni pojmovi i ukazuje na najznačajnije psihičke funkcije i procese koji učestvuju u tom odnosu; u drugom delu je učinjen pokušaj osvetljavanja pedagoških dimenzija estetskog odnosa prema likovnim umetničkim delima - kao kompleksnog mentalnog stanja koje uključuje analizu, interpretaciju, evaluaciju, itd. - i ukazivanja na najvažnije pedagoške implikacije za nastavu likovne kulture.

Ključne reči

Reference

Belohlavek, I. (1959) Estetsko procenjivanje - jedna od komponenti likovnog vaspitanja. Nastava i vaspitanje, br. 4, str. 206-209
Damjanov, J. (1969) Prvi kontakt s likovnim djelom. Umjetnost i dijete, Zagreb, br. 1, str. 10-13, br. 2, str. 44-49, br. 3, str. 52-55
Dorfles, Đ. (1963) Oscilacije ukusa i moderne umjetnosti. Zagreb: Mladost
Filipović, V., ur. (1984) Filozofijski rječnik. Zagreb: Nakladni zavod Matice Hrvatske
Focht, I. (1976) Tajna umjetnosti. Zagreb: Školska knjiga
Franković, D., Pregrad, Z., Šimleša, P., ur. (1963) Enciklopedijski rječnik pedagogije. Zagreb: Matica hrvatska
Holešovsky, F. (1967) Ciele estetickej vychovy a ich konkretizacia. Bratislava
Husen, T., Postlethwaite, N.T., ur. (1985) The international encyclopedia of education: Research and studies. Oxford-New York, itd: Pergamon Press
Ingarden, R. (1975) Doživljaj, umetničko delo i vrednost. Beograd: Nolit
Jakovljević, R. (1989) Nastava likovne kulture - od I do IV razreda osnovne škole - priručnik za učitelje i studente pedagoške akademije. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Karlavaris, B. (1965) Estetsko procenjivanje umetničkih dela u nastavi likovnog vaspitanja. Pedagoška stvarnost, br. 5, str. 292-297
Kraguljac, M. (1965) Preferencije učenika osnovne škole prema slikarskim delima. Beograd: Institut za pedagoška istraživanja / IPI
Kuklinkova, T., Zagorsekova, M., Fischerova, A. (1980) Estetika a esteticka v ychova. Bratislava: Obzor
Mrkšić, P. (1986) Uloga estetskih kategorija u estetskom vaspitanju. Samoupravna škola, br. 2, str. 36-46
Munro, T. (1956) Art education: Its philosophy and pschology. New York
Ognjenović, P.S. (1985) Nacrt za jednu psihološku teoriju umetnosti. Beograd: Filozofski fakultet - Laboratorija za eksperimentalnu psihologiju
Osborne, H. (1971) Appreciation as percipience. u: Smith R.A. [ur.] Aesthetics and problems of education, Urbana-Chicago, IL: University of Illinois Press, str. 445-472
Pedagoška akademija za obrazovanje učitelja (1991) Plan i program osnovnog vaspitanja i obrazovanja. Beograd
Pedagoški zavod Vojvodine (1988) Plan i program osnovnog vaspitanja i obrazovanja u SAP Vojvodini. Novi Sad
Potkonjak, N.M., Šimleša, P., ur. (1989) Pedagoška enciklopedija. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Potkonjak, N.M., i dr., ur. (1996) Pedagoški leksikon. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Ranković, M. (1964) Svet umetnosti - elementi opšte estetike. Zagreb: Naprijed
Roca, J. (1979) Likovni odgoj u osnovnoj školi. Zagreb: Školska knjiga
Spajić-Vrkaš, V. (1985) Psiho-pedagoške osnove umjetničke recepcije. u: Likovna kultura, Zagreb: Zavod za prosvjetno-pedagošku službu SR Hrvatske, str. 128-140
Spajić-Vrkaš, V. (1988) Raskorak između umjetnosti, pedagogijske teorije i odgojno-obrazovne prakse kao osnova nerazumijevanja umjetnosti. Naša škola, Sarajevo, br. 3-4, str. 138-149
Spajić-Vrkaš, V. (1988) Vrednovanje likovnog djela - pristup pedagogiji umjetnosti. Zagreb: Školske novine
Stolovič, L.N. (1983) Suština estetske vrednosti. Beograd: Grafos
Tatarkjevič, V. (1981) Istorija šest pojmova - umetnost, lepo, forma, stvaralaštvo, podražavanje, estetski doživljaj. Beograd: Nolit
Uzelac, M. (1989) Druga stvarnost. Novi Sad: Književna zajednica Novog Sada / KZNS
Uzelac, M. (1991) Stvarnost umetničkog dela. Novi Sad: Književna zajednica Novog Sada / KZNS
Vigotskij, L.S. (1975) Psihologija umetnosti. Beograd: Nolit