Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3
članak: 1 od 14  
Back povratak na rezultate
Pravni zapisi
2016, vol. 7, br. 2, str. 367-385
jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
doi:10.5937/pravzap0-12691
Radničko akcionarstvo i participacija
Univerzitet Union, Beograd, Pravni fakultet

e-adresa: sneza.ls@gmail.com

Sažetak

Tema obuhvata i analizira pojam, osnovni sadržaj i rasprostranjenost promena u oblasti upravljanja privrednim društvima. Promene se odvijaju kroz dva umnogome različita a istovremeno kompatibilna oblika: radničko akcionarstvo i participacija u upravljanju. Konstatuje se da su radničko akcionarstvo i participacija, zasnovani na jasno postavljenim ekonomskim i socijalnim ciljevima a istovremeno oslobođeni ideoloških opterećenja, već odavno prestali da budu samo predmet teorijskih rasprava i postali jedna od bitnih karakteristika stanja i odnosa u velikom broju razvijenih zemalja. Dalja analiza odnosi se na stanje u Srbiji i otvara pitanje da li bi bilo moguće da se, u sadašnjim inače nepovoljnim uslovima, uvođenjem radničkog akcionarstva i participacije aktiviraju unutrašnje snage koje bi preuzele na sebe deo odgovornosti za izlazak iz krize.

Ključne reči

Reference

*** Suvlasnici sopstvene egzistencije. Peščanik, [Internet], (http://pescanik.net/suvlasnici-sopstvene-egzistencije/, 12.12.2016)
Dušanić, J.B. (2015) Neoliberalizam. Beograd: Catena Mundi
Fridman, M. (2016) Odnos ekonomske i političke slobode. [Internet], (http://katalaksija.com/2006/11/17/odnos-ekonomske-i-politicke-slobode/, 13.10.2016)
Galbrajth, K.J. (1978) Nova industrijska država. Zagreb: Stvarnost
Gunn, C.E. (1986) Workers self-management in the United States. Ithaca-London: Cornell University Press
Jevtić, M. (2011) Uloga saveta zaposlenih i sindikata u zastupanju interesa zaposlenih u državama članicama EU (partnerstvo ili konkurencija). Beograd: Fridrich-Ebert-Stiftung
Lakićević, S. (2014) Socijalni dijalog i kolektivno pregovaranje. Beograd: Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu
Marjanović, D. Participacija zaposlenih u definisanju ekonomske politike i strategije. sajt ISSS, 10.07.2015
Mojić, D. (2008) Radnička participacija danas - svetska iskustva i naša stvarnost
Obradović, G., Jevtić, M. (2008) Značajni aspekti radnog prava Evropske unije. Beograd: Fondacija Fridrih Ebert
Smailagić, N. (1970) Historija političkih doktrina. Zagreb: Naprijed
Svetličič, M. (1986) Zlatne niti transnacionalnih preduzeća. Beograd: Ekonomika