Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 5 od 12  
Back povratak na rezultate
Ekonomika
2002, vol. 48, br. 1-3, str. 26-36
jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljeno: 02/06/2007
Istine i zablude o tranziciji i privatizaciji
Univerzitet u Nišu, Ekonomski fakultet

Sažetak

Autori u tekstu govore da vlada prava zbrka u određivanju pojma tranzicije i cilja (evropski, humani, divlji kapitalizam, socijalizam ili neki novi državno-ekonomski sistem - postkapitalizam?). Prema autorima ne postoji pluralizam svojine već dualizam. Društvena svojina je nesvojina. Dok se ne obavi privatizacija društvenu svojinu treba tretirati kao državnu. Denacionalizacija (restitucija) mora da prethodi privatizaciji. Treba koristiti i druge oblike privatizacije društvene imovine (pojedinačna prodaja osnovnih sredstava, izdavanje u zakup). Autori smatraju da ovu reformu (tranziciju i privatizaciju) treba valjano obaviti jer pravo na grešku nemamo.

Ključne reči

Reference

*** (1997) Večernje novosti, Beograd. 4. avgust
*** (2002) Večernje novosti, Beograd, 14. i 15. februar
*** (2000) Blic, Beograd, 9. novembar
*** (2002) Nacional, Beograd, 29. maj
Đorđević, J.S. (1968) Ljudske slobode i prava. Arhiv za pravne i društvene nauke, broj 4
Galbraith, J.K. (1979) Ekonomika i društveni ciljevi. Rijeka: Otokar Keršovani
Galbrajt, D.K. (1997) Dobro društvo - humani redosled. Beograd: Grmeč - Privredni pregled
Gams, A. (1990) Mogućnost učešća društvene svojine u robnoj privredi kod nas. u: Sabor malih privrednika; Vrnjačka Banja, 26-28.12., zbornik referata, Beograd, str. 12
Grupa 17 (1997) Reforme '97 - Srbija u zaokretu
Kardelj, E. (1979) Protivrečnosti društvene svojine u savremenoj socijalističkoj praksi. u: Đorđević Jovan [ur.] Teorija i praksa samoupravljanja u Jugoslaviji, Beograd: Radnička štampa
Lazić, B. (1997) Politika - sramno zanimanje. Beograd: KIZ Centar
Marks, K., Engels, F. (1960) Manifest komunističke partije. Beograd: Kultura
Perovina, J. (2002) Sve učestaliji štrajkovi glađu u Srbiji. Politika, Beograd, 4. mart
Samardžija, S. (2002) Ruski komunisti na prekretnici - država bez ideologije. Politika, Beograd, 8. maj
Zlatković, Ž.M. (1999) Franšizing - tranzicija u postkapitalistički privredni sistem. Niš: Ekonomika
Zlatković, Ž.M. (1994) Strategijska vizija razvoja privrede u tranziciji - Predlog ekonomskog programa SFF. Niš, mart