Article metrics

  • citations in SCindeks: 0
  • citations in CrossRef:0
  • citations in Google Scholar:[=>]
  • visits in previous 30 days:0
  • full-text downloads in 30 days:0
article: 9 from 12  
Back back to result list
Ekonomika
1995, vol. 41, iss. 1-2, pp. 9-15
article language: Serbian
document type: unclassified
published on: 02/06/2007
Tranzicija je promena osnovnog produkcionog odnosa
(The title is not available in English)

Abstract

The article does not contain abstract.

References

Avramović, D. (1994) Transition in Eastern Europe. Beograd: Univerzitet za mir Ujedinjenih nacija - Evropski centar za mir i razvoj
Dinkić, M.D. (1995) Ekonomija destrukcije - velika pljačka naroda. Beograd: VIN
Galbraith, J.K. (1979) Ekonomika i društveni ciljevi. Rijeka: Otokar Keršovani
Japan External Trade Relations Organization (JETRO), Belgrade (1987) Japanska mala privreda. in: Kongres male privrede, Beograd, novembar, referat, str. 1-5
Marković, M.M. (1993) Odgovor. Beograd: BMG
Marks, K. (1949) Kritika političke ekonomije. Beograd: Kultura
Šigeo, Š. (1985) Nova japanska proizvodna filozofija. Beograd: PIS
Vukmanović, S.T. (1995) Večernje novosti, 25. april, str. 2
Zlatković, Ž.M. (1994) Strategijska vizija razvoja privrede u tranziciji. Ekonomika, vol. 40, br. 3-4, str. 8-18