Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:8
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:5

Sadržaj

članak: 1 od 1  
Back povratak na rezultate
2022, vol. 4, br. 1, str. 19-28
Uloga akcionarskog društva u održivosti razvoja kapitala
aUniverzitet u Beogradu, Ekonomski fakultet, Srbija
bUniverzitet za poslovne studiјe, Banja Luka, Republika Srpska, BiH
cInstitut primenjenih nauka, Beograd

e-adresaprofdrimilojevic@gmail.com, milos.miljkovic.mekis@gmail.com
Ključne reči: kapital; akcionarsko društvo; razvoj
Sažetak
Klasična preduzeća karakterišu se i baziraju na individualnoj svojini i privatnoj inicijativi pojedinih vlasnika. Međutim, procesi ukrupnjavanja kapitala i potrebe za sve većim poduhvatima u proizvodnji i prometu, širenjem proizvodnje i tržišta iziskuju stvaranje velikih preduzeća za čije osnivanje nije bila dovoljna akumulacija individualnog vlasnika. Razvitak proizvodnje u sve većim razmerama i stalna težnja za sve većim profitom traži nove oblike za uvećanje kapitala, pa čak udruživanje pojedinih kapitala, mada su ranije jedan drugom konkurisali. Takvi uslovi dovode do funkcionisanja savremenijeg oblika poslovanja u vidu akcionarskih društava.
Reference
Dragišić, D., Ilić, B., Medojević, B., Pavlović, M. (2003) Politička ekonomija. Ekonomski fakultet, 13. izmenjeno i dopunjeno izd
Ilić, B., Krstić, S. (2013) Politička ekonomija. Beograd: Etnostil
Miljković, M. (2022) Javni dug kao instrument fiskalne ravnoteže. Revija prava - javnog sektora, Vol. 2, No.1, str. 45-64
Radović, V. (2020) Nevoljni prestanak privrednog društva zbog blokade i ugnjetavanja manjine. Revija Kopaoničke škole prirodnog prava, vol. 2, br. 1, str. 101-120
Ristić, Ž., Komazec, S., Savić, J., Petković, T. (2006) Ekonomija kapitala i finansiranje razvoja. Viša poslovna škola Čačak
Samuelson, P., Nordhaus, W. (2009) Ekonomija. Mate Zagreb
Samuelson, P. (2000) Economics an introductory analysis. Mc. Graw Hill
Savić-Gligić, A. (2021) Porez na dodatu vrednost u poreskom sistemu. Revija prava - javnog sektora, Vol. 1, No.1, str. 37-70
Stanojević, P. (2020) Ponašanje i odluke potrošača. Menadžment u sportu, 11(1), 7-11
Vasiljević, M., Radović, V. (2017) Teorijske osnove prava nesaglasnih akcionara. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, vol. 65, br. 3, str. 7-27
Vasiljević, M. (2019) Osnovna tema privreda i privredna društva. Pravo i privreda, vol. 57, br. 4-6, str. 11-52
Vukša, S., Anđelić, D. (2004) Poslovna Analiza. Beograd: Eurografika
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/OdrRaz2201019I
primljen: 07.03.2022.
prihvaćen: 26.04.2022.
objavljen u SCIndeksu: 18.06.2022.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka