Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:46
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:37

Sadržaj

članak: 1 od 1  
Back povratak na rezultate
2019, vol. 9, br. 2, str. 101-113
Privatizacija u Republici Srbiji
aVojvođanska banka a.d., Novi Sad
bVisoka škola strukovnih studija, Novi Sad

e-adresajekicoki@gmail.com
Sažetak
Početkom devedesetih godina prošlog veka na prostorima bivše SFRJ započeo je proces pretvaranja društvene svojine u druge oblike svojine i ušlo se u period privatizacije. U tom procesu postojali su različiti modeli privatizacije, počev od podele besplatnih akcija i vaučera, kupovine udela i akcija s popustom, konvertovanja dugova u udele, pretvaranja sredstava na ime manje isplaćenih zarada u udele na osnovu Zakona o ograničenju visine zarada i dr. Ono što je karakteristično u svim modelima privatizacije jeste da su ih u praksi pratile određene nedoslednosti, neznanje, izigravanje propisa, nemoralni postupci i sl.
Reference
*** (2001/2003) Zakon o privatizaciji - ZOP RS. Sl. glasnik RS, br. 38/2001 i 18/2003
*** (2000) Zbirka propisa o privatizaciji. Službeni list Republike Srpske, Banja Luka
*** (2014-2016) Zakon o privatizaciji - ZOP. Sl. glasnik RS, br. 83/2014, 46/2015, 112/2015 i 20/2016-autentično tumačenje
*** (1991-1994) Zakon o uslovima i postupku pretvaranja društvene svojine u druge oblike svojine - ZOUPDS. Sl. glasnik RS, br.48/91, 75/91, 48/94 i 51/94
Agencija za privatizaciju Republike Srbije (2019) Analiza efekata privatizacije u Srbiji. file:///C:/Users/User/AppData/Local/Temp/analizaprivatizacijewide-2.pdf (18. 07. 2019)
Albaneze, Ž. (2001) Sprovođenje svojinske transformacje dok se ne donese novi Zakon. Radni odnosi i upravljanje, br. 3
Đorđević, B. (2014) Poražavajuća iskustva dosadašnjih privatizacija. Beograd: Vodoprivreda, www.vodoprivreda.net/aktuelne-teme/porazavajuca-iskustva-dosadasnjihprivatizacija/ (16. 07. 2019)
Jovović, M., Maksimović, D., Marčetić, M. (2015) Efekti privatizacije u Srbiji. Bizinfo (Blace), vol. 6, br. 2, str. 31-49
Lakićević, V. (1998) Činioci koji ograničavaju svojinsku transformaciju. Pravo - teorija i praksa, vol. 15, br. 7-8, str. 117-123
Ministarstvo privrede Republike Srbije Privatizacija preduzeća. http://www. priv.rs/Naslovna (26. 06. 2019.god)
Ostojić, S. (2002) Osvrt na iskustva privatizacije - pouka ili ne?. Privredna izgradnja, vol. 45, br. 1-2, str. 35-62
Samostalni sindikat - Odeljenje za ekonomska i socijalna pitanja privatizacije u Republici Srbiji Privatizacija u Republici Srbiji. Beograd, https://www.sindikat.rs/stari_sat/download/privatizacija1109.pdf (26. 06. 2019)
Slović, D. (2000) Privatizacija kapitala. Beograd: Fineks
Todosijević, R. (1995) Promenama do uspešnog preduzeća. Novi Sad: Prometej
Vasiljević, M. (1999) Akcionarstvo i privatizacija. Sudska praksa, okobar-novembar
Vasiljević, M. (2019) Privreda i privredna društva. Pravo i privreda, Beograd, br. 4-6
Zdravković, A., i dr. (2010) Analiza modela privatizacije u Srbiji. ebooks.ien.bg.ac.rs/250/1/az_2010_01.pdf, (26. 06. 2019)
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/Civitas1902101M
objavljen u SCIndeksu: 24.03.2020.

Povezani članci

Nema povezanih članaka