Metrika

  • citati u SCIndeksu: [3]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:1

Sadržaj

članak: 1 od 1  
Back povratak na rezultate
2020, vol. 75, br. 4, str. 493-497
Menadžerska analiza mogućnosti upravljanja procesom privatizacije
aUniverzitet u Kragujevcu, Fakultet za hotelijerstvo i turizam, Vrnjačka Banja, Srbija
bInstitut primenjenih nauka, Beograd

e-adresanemanja.pantic@kg.ac.rs
Sažetak
Transformacija vlasništva koja često podseća na raniji istorijski period prvobitne akumulacije kapitala, predstavlja priliku za brzo bogaćenje onih koji su imali monopol u bivšim socijalističkim društvima. Ujedno, preraspodela nacionalnog bogatstva podstiče izmene odnosa snaga u društvenoj strukturi moći, što privatizaciju čini poprištem oštrih sukoba interesa sa kontraverznim posledicama po čitavo društvo. Slabe institucije vladavine prava ne mogu da ograniče težnju različitih interesnih grupa za sticanjem ekonomske moći, pa je privatizacija područje gde se javlja veliki ekonomski rizik. Otuda je i najveća pažnja i javnosti i specijalizovanih nevladinih organizacija u zemljama kandidatima za članstvo u Evropsku uniju posvećena praćenju procesa privatizacije. Rad ima za cilj da ukaže na osnovne karakteristike procesa privatizacije u Srbiji. U tom smislu analizirali smo uzročno-posledične veze ekonomskih pojava vezanih sa ovim procesom, odnosno ukazali na činjenicu da i određene zakonske odredbe doprinose širenju zloupotreba u ovoj oblasti. Posebno je istaknut značaj transparentnosti u postupku privatizacije, kao važne pretpostavke ekonomskog rasta i demokratskog preobražaja.
Reference
*** (2001-2007) Zakona o privatizaciji. Službeni glasnik RS, br. 38/01, 18/03, 45/05 i 123/07
*** (2014-2016) Zakon o privatizaciji. Službeni glasnik RS, br. 83/14, 46/15, 112/15, 20/16
Abdeldayem, M., Aldulaimi, S. (2019) Privatisation as a worldwide tool of economic reform: A literature review. International Journal of Social and Administrative Sciences, 4(2), 66-84
Alexander, D., Michael, C. (2003) Privatization and management incentives: Evidence from the United Kingdom. Economics and Organization, 19(1), 176-217
Antonić, S. (2008) Četiri srpska evroreformska stereotipa. Pečat, Vol. 2, No. 6, pp. 34-41
Arsić, M. (2013) Da li je privatizacija glavni krivac za gubitak radnih mesta u Srbiji?. Kvartalni monitor, 34, FREN
Arsić, M. (2016) Dugoročne posledice ekonomskog sloma privrede Srbije tokom 90-ih godina 20-og veka. Ekonomske ideje i praksa, Vol. 5, No. 22, pp. 23-41
Begović, B., Vuković, S., Kavran, D., Mijatović, B. (2000) Novi model privatizacije. Beograd: Centar za liberalno demokratske studije
Beke-Trivunac, J. (2019) Knowledge and competences attained by certification Certified Internal Auditor (CIA). Oditor - časopis za Menadžment, finansije i pravo, vol. 5, br. 1, str. 53-69
Costa, R.L., Sampaio, M.C., Miguel, I. (2019) Privatization process and talent management in Angola. Journal of Reviews on Global Economics, 8(3), 167-182
Ćirić, J. (2007) Privatizacija, stečajevi i pranje novca u Srbiji - borba protiv organizovanog kriminala u Srbiji. Beograd: Institut za uporedno pravo
Dobrosavljević, A.U., Urošević, S.M. (2019) Faktori usvojenosti prakse upravljanja poslovnim procesima u radno-intenzivnim delatnostima. Tehnika, vol. 74, br. 6, str. 861-867
Družić, I., Gel, T. (2006) SWOT analysis & privatization in Croatia. Ekonomski anali, vol. 51, br. 168, str. 121-136
Jolović, I., Bobera, D. (2019) Analiza uloge projektnog menadžera u upravljanju istraživačko-razvojnim projektom. Oditor - časopis za Menadžment, finansije i pravo, vol. 5, br. 3, str. 38-52
Korać, S. (2006) Okolnosti u Srbiji i manifestacije korupcije. Beograd: Korupcija, Centar za menadžment i Institut za kriminološka i sociološka istraživanja
Kukobat, L.M., Đergović, D.M., Jovičić, A.I., Tešanović, S.S. (2019) Neefikasnost stečajnih postupaka - studija slučaja preduzeća PKB-Voćarske plantaže-Boleč. Tehnika, vol. 74, br. 3, str. 452-457
Milosavljević, J., Milošević, I. (2019) Privatizacija u Republici Srbiji. Civitas, vol. 9, br. 2, str. 101-113
Milosavljević, S., Pantelejić, Đ., Međedović, D. (2019) Primena i mogućnost unapređenja ekonomskih činilaca u realizaciji održivog razvoja. Održivi razvoj, vol. 1, br. 1, str. 7-16
Mitrović, B. (2008) Privatizacija i konkurentnost privrede na primeru Srbije. Ekonomske teme, Vol. 45, No. 2, pp. 13-20
Petrović, G., Labović, B., Dašić, B. (2019) The influence of climate elements on the yield of agricultural crops in the area of Sumadija in Serbia. Ekonomika poljoprivrede, vol. 66, br. 1, str. 173-187
Pham, D.C., Nguyen, T.X. (2019) The influence of privatization on financial performance of Vietnamese privatized state-owned enterprises. Investment Management and Financial Innovations, Vol. 16, No. 3, pp. 341-352
Slavković, A., Slavković, V. (2019) The importance of training in contemporary organizations. Menadžment u hotelijerstvu i turizmu, vol. 7, br. 2, str. 115-125
Wang, L., Judge, W.Q. (2012) Managerial ownership and the role of privatization in transition economies: The case of China. Asia Pacific Journal of Management, Vol. 29, No. 3, pp. 479-498
Yenpao, C., Chien, H.C., Haung, P.W. (2019) The impact of privatization on earnings management of state-owned enterprises: Evidence from China. Journal of Quantitative Finance and Economics, 1(1), 25-47
Živković, A. (2019) Kvalitet upravljanja operativnim rizicima u finansijskim institucijama. Akcionarstvo, Vol. 25, No. 1, pp. 5-31
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/tehnika2004493P
objavljen u SCIndeksu: 09.10.2020.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka