Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
Back povratak na rezultate
2004, vol. 29, br. 4, str. 235-237
Problemi u dispečerskom radu u službe hitne medicinske pomoći u Zaječaru
Služba hitne medicinske pomoći, Zdravstveni centar, Zaječar

e-adresapoljupcic@verat.net
Ključne reči: hitna služba; trijaža; dispečerski rad
Sažetak
Trijaža je medicinski postupak kojim se povređeni/akutno oboleli razvrstavaju u trijažne kategorije prema stepenu hitnosti, radi što efikasnijeg pristupa i adekvatne pomoći. U celokupnom sistemu urgentne medicine dispečerski rad predstavlja njegovu, možda, najvažniju kariku. Cilj rada je da ukažemo na probleme u dispečerskom radu prikazujući rad SHMP Zaječar u periodu februar-jul 2004. godine. Od 229 slučajno odabranih izlazaka na teren u pomenutom periodu 55 je bilo neopravdano zbog različitih razloga - nesaradnja pozivaoca sa dispečerom, panika, pretnje. Smatramo da bi mere kao što su dodatna edukacija osoblja SHMP za rad u dispečerskoj jedinici, edukacija građanstva, oštrija trijaža i oštrije sankcionisanje zloupotrebe ove službe doprinelo rasterećenju i efikasnijem radu SHMP Zaječar u situacijama kada je to zaista potrebno.
Reference
Lalević, P. (1993) Kardiopulmonalno cerebralna reanimacija. Beograd
Milićević, M., Mladenović, S., Mitov, V., Kostić, S., Petković, B., Živković, Z. (2002) Terenski rad službe hitne medicinske pomoći u Zaječaru za 2000. godinu. Timočki medicinski glasnik, vol. 27, br. 1-4, str. 12-16
Milićević, M., Jović, M., Šarčević, B., Vlajić, E. (2004) Vreme - ključni faktor efikasnosti hitne službe. Timočki medicinski glasnik, vol. 29, br. 4, str. 231-234
Milz, D., Hou, M.T., Trunki, D.D. (1985) Urgentna medicina - savremena dijagnostika i lečenje. Beograd: Savremena administracija
Mitrović, M.M., i dr. (1995) Osnovi urgentne medicine - hirurgija - reanimacija - gerijatrija. Beograd: Medicinski fakultet
Vnuk, V. (1995) Urgentna medicina. Zagreb
Vučović, D., i dr. (2002) Urgentna medicina. Beograd: Obeležja
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: originalan članak
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2007.

Povezani članci

Nema povezanih članaka