Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:1

Sadržaj

članak: 8 od 10  
Back povratak na rezultate
Modelovanje procesa sagorevanja balirane pšenične slame makrodinamičkim postupkom
Univerzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet
Ključne reči: eksperiment; sagorevanje; bala slame
Sažetak
Da bi se postigli dobri rezultati kod sagorevanja bala pšenične slame u ložištu, mora se obezbediti niz preduslova. Od tih preduslova zavisi mehanizam i brzina sagorevanja bala slame, tj. oni definišu zakonitosti pod kojima se sagorevanje odvija. Do navedenih zakonitosti se veoma teško može doći analitičkim putem, pošto rezultati takvog prikazivanja procesa sagorevanja nisu dovoljno pouzdani. Mnogo češće se do njih dolazi eksperimentalnim istraživanjima koja se baziraju na teoretskim osnovama, tj. na tkz. statici, kinematici i dinamici procesa sagorevanja. Cilj ovog rada je da se eksperimentalnim putem definišu zavisnosti koje će odrediti dinamiku procesa sagorevanja, tj. način smanjenja mase balirane pšenične slame.
Reference
Babić, M., Babić, L. (1983) Prilog proučavanju diskontinualnih procesa sagorevanja periodičnog karaktera. Savremena poljoprivredna tehnika, 9, 1-2, str. 35-41
Đurić, V.N., Bogner, M. (1981) Parni kotlovi - teorijske osnove i proračuni. Beograd: Mašinski fakultet
Gulić, M., Brkić, L., Perunović, P. (1988) Parni kotlovi. Beograd: Mašinski fakultet
Janić, T., Brkić, M., Kurunci, Z. (2000) Kinetika sagorevanja bala pšenične slame. Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP, vol. 4, br. 3-4, str. 68-71
Janić, T. (2000) Kinetika sagorevanja balirane pšenične slame. Novi Sad: Poljoprivredni fakultet, doktorska disertacija
Perunović, P., Pešenjanski, I., Timotić, U. (1985) Istraživanje procesa sagorevanja poljoprivrednih otpadaka u vertikalnom sloju. Novi Sad: Fakultet tehničkih nauka / FTN
Surla, K.R. (1992) Numeričke i statističke metode u obradi eksperimentalnih podataka. Novi Sad: Prirodno-matematički fakultet - Institut za matematiku
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2007.

Povezani članci

Čas proc tehn energ polj (2002)
Kinetika sagorevanja balirane pšenične slame
Janić Todor

Čas proc tehn energ polj (2000)
Kinetika sagorevanja bala pšenične slame
Janić Todor, i dr.

Savr poljopriv tehnika (2009)
Energetska efikasnost kotla za sagorevanje biomase pri recirkulaciji produkata sagorevanja i prikaz matematičkih modela
Dedović Nebojša, i dr.

prikaži sve [22]