Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3

Sadržaj

članak: 9 od 10  
Back povratak na rezultate
Kinetika sagorevanja balirane pšenične slame
Univerzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet
Sažetak
Ovaj rad predstavlja integralni deo teorijskih i eksperimentalnih istraživanja u cilju iznalaženja matematičkog modela, koji bi na zadovoljavajući način predstavio kinetiku procesa sagorevanja bala pšenične slame na ravnoj horizontalnoj rešetki. Za merodavne faktore na osnovu kojih je istraživanje vršeno usvojeno je: sabijenost bala pšenične slame i količina vazduha u procesu sagorevanja (koeficijent viška vazduha). Analiza rezultata istraživanja potvrdila je polazne hipoteze koje su predstavljene odgovarajućim matematičkim modelima (u analitičkom i grafičkom obliku).
Reference
Drašković, D., Radovanović, M., Adžić, M. (1986) Sagorevanje. Beograd: Mašinski fakultet
Đurić, V.N., Bogner, M. (1981) Parni kotlovi - teorijske osnove i proračuni. Beograd: Mašinski fakultet
Gulić, M., Brkić, L., Perunović, P. (1988) Parni kotlovi. Beograd: Mašinski fakultet
Janić, T. (2000) Kinetika sagorevanja balirane pšenične slame. Novi Sad: Poljoprivredni fakultet, doktorska disertacija
Orth, H.W., Peters, H., Kohler, U. (1975) Stroh als brennstoff. Landtechnik, XXX, 6, str. 43-52
Pantelić, I. (1976) Uvod u teoriju inženjerskog eksperimenta. Novi Sad: Radnički univerzitet 'Radivoj Ćirpanov'
Perunović, P., Pešenjanski, I., Timotić, U. (1983) Biomasa kao gorivo. Savremena poljoprivredna tehnika, IX, 1-2, str. 15-19
Perunović, P., Pešenjanski, I., Timotić, U. (1985) Istraživanje procesa sagorevanja poljoprivrednih otpadaka u vertikalnom sloju. Novi Sad: Fakultet tehničkih nauka / FTN, Izveštaj - SIZ-u
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2007.

Povezani članci

Čas proc tehn energ polj (2003)
Modelovanje procesa sagorevanja balirane pšenične slame makrodinamičkim postupkom
Janić Todor, i dr.

Čas proc tehn energ polj (2000)
Kinetika sagorevanja bala pšenične slame
Janić Todor, i dr.

Savr poljopriv tehnika (2014)
Proces sagorevanja pšenične slame i njegov uticaj na zagađenje vazduha
Nakomčić-Smaragdakis Branka, i dr.

prikaži sve [45]