Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 2 od 3  
Back povratak na rezultate
Veterinarski glasnik
2009, vol. 63, br. 3-4, str. 163-169
jezik rada: srpski
vrsta rada: originalan članak
objavljeno: 29/11/2016
doi: 10.2298/VETGL0904163V
Seroprevalenca leptospiroze konja na beogradskom području u periodu od 1998. do 2008. godine
Naučni institut za veterinarstvo Srbije, Beograd

Sažetak

Serološka ispitivanja leptospiroze konja obavljena su u periodu od 1998. do 2008. godine, na Beogradskom epizootiološkom području. Izvršen je serološki pregled 1701 uzoraka krvnog seruma konja iz privatnih i društvenih ergela, konjičkih klubova, hipodroma i sa individualnog sektora. Broj seropozitivnih konja iznosio je 107 (6,29%). Najzastupljeniji serovarijeteti Leptospira vrste bili su: Leptospira grippotyphosa 42 (2,47%), Leptospira icterohaemorrhagiae 19 (1,12%), Leptospira pomona 17 (0,99%), Leptospira canicola 16 (0,94%), Leptospira bataviae 11 (0,65%) i Leptospira australis 2 (0,1%). Antitela protiv Leptospira sejroe nismo ustanovili ni u jednom pregledanom uzorku krvnog seruma konja. Titar specifičnih antitela kretao se od 1:100 do 1:10000. Najveći broj seruma imao je titar antitela 1:300, zatim 1:100 i 1:1000. Najmanji broj seruma imao je titar antitela 1:10000. Seropozitivni konji na leptospirozu ustanovljeni su samo u sporadičnim slučajevima, tako da većih epizootija na Beogradskom područ ju nije bilo.

Ključne reči

Reference

Ašanin, R., Krnjaić, D., Milić, N. (2006) Priručnik sa praktičnim vežbama iz mikrobiologije sa imunologijom. Beograd: Fakultet veterinarske medicine
Dmitrović, R., Obradović, M., Nedić, Lj., Đerković, V., Antonijević, B., Pavlović, N., Babić-Dunić, V., Peklar, P., Trbojević, R., Gligić, A., Jermolenko, G., Vojinović, D., Radosavljević, M. (2002) Zoonoze - zdravstveni problem na području Beograda. u: Dani Zavoda XIX, Stručna konferencija, Beograd, 57-72
Dmitrović, R. (2002) Zoonoze na području Beograda. Beograd: Gradski zavod za zaštitu zdravlja
Donahue, J.M., Smith, B.J., Redmon, K.J., Donahue, J.K. (1991) Diagnosis and prevalence of leptospira infection in aborted and stillborn horses. J Vet Diagn Invest, 3(2): 148-51
Ellis, W.A., O'Brien, J.J. (1988) Lepospirosis in horses. u: Eowell D.G. [ur.] Equine infectious diseases V, Kentucky, Lexington, KY: University Press, 168-71
Halliwell, R.E., Brim, T.A., Hines, M.T., Wolf, D., White, F.H. (1985) Studies on equine recurrent uveitis. II: The role of infection with Leptospira interrogans serovar pomona. Curr Eye Res, 4(10): 1033-40
Hodgin, E.C., Miller, D.A., Lozano, F. (1989) Leptospira abortion in horses. J Vet Diagn Invest, 1(4): 283-7
Levett, P.N. (2001) Leptospirosis. Clin Microbiol Rev, 14(2): 296-326
Nešić, D. (1985) Značaj spoljašnjih faktora u nastanku leptospiroze konja. Vet glasnik, 39(7), 773-7
Nešić, D. (1983) Rasprostranjenost leptospiroze kod konja. Vet. glasnik, 37(2), 143-8
Stanojević, S., Žutić, J., Vojinović, D. (2003) Karakteristike biotopa leptospiroze šireg područja Beograda. u: Jugoslovenski epizootiološki dani sa međunarodnim učešćem (V), Subotica, str. 330-5, Zvornik referata i kratkih sadržaja
Swart, K.S., Calvert, K., Meney, C. (1982) The prevalence of antibodies to serovars of Leptospira interrogans in horses. Aust Vet J, 59(1): 25-7
Trailović, D., Jermolenko, G., Đuričić, B., Lazić, S. (1998) Značaj važnijih infektivnih bolesti u kliničkoj patologiji i epizootiologiji konja na području Jugoslavije. str. 493-504
Verma, A., Artiunshin, S., Matsunaga, J., Haake, D.A., Timoney, J.F. (2005) LruA and LruB, Novel Lipoproteins of Pathogenic Leptospira interrogans Associated with Equine Recurrent Uveitis. Infection and Immunity, 73(11): 7259
Vojinović, D. (1998) Leptospiroza domaćih životinja na beogradskom području u periodu od 1993 do 1997. godine. u: Kongres veterinara Jugoslavije(VII) - (sa međunarodnim učešćem), Beograd, Zbornik radova, 306
Vojinović, D., Drezga, J. (1999) Leptospiroza goveda na beogradskom području - rezultati seroloških ispitivanja u periodu od 1994 do 1998. godine. u: Savetovanje veterinara Srbije (11), Zlatibor, Zbornik radova i kratkih saržaja, 144
Vojinović, D., Erski-Biljić, M. (2000) Leptospiroza svinja na beogradskom području - rezultati seroloških ispitivanja u periodu 1993-1999. godine. Veterinarski glasnik, 54(56): 207-211
Žutić, J., Stanojević, S., Vojinović, D. (2006) Leptospiroza goveda na područjima koji gravitiraju ušću reke Save u Dunav. u: Epizootiološki dani sa međunarodnim učešćem (VIII), 15