Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [5]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:1
članak: 2 od 46  
Back povratak na rezultate
Vojnotehnički glasnik
2013, vol. 61, br. 1, str. 46-57
jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljeno: 05/03/2013
doi: 10.5937/vojtehg61-2400
Heuristički model edukacije i prototip sistema za daljinsko aktiviranje sirena u vanrednim situacijama
aMinistarstvo odbrane Republike Srbije, Uprava za obaveze odbrane, CMO, Zrenjanin
bUniverzitet 'Politehnika', Odsek Računari i informatičke tehnologije, Temišvar, Rumunija

e-adresa: paunberes@gmail.com

Sažetak

U ovom radu se predlaže edukacija heurističkim modelom kao metodička inovacija sa posebnim osvrtom na edukaciju članova tima za rad u vanrednim situacijama, gde svaki član tima mora biti svestan značaja svoga rada, mora poznavati i primenjivati određenu metodologiju u pronalaženju najboljih rešenja i osećati zadovoljstvo postignutim rezultatima kao individua i kao deo tog tima. Heuristički pristup problemima nastave u vanrednim situacijama treba da omogući članu tima da stvaralačkim procesom dolazi do sticanja znanja, da uči da misli i razvija sposobnosti za obrazovanje. To je dakle, takav pristup koji se ne zasniva na pasivnom posmatranju pojava i oponašanja koje izvodi nastavnik, već uspostavlja aktivan misaoni odnos prema pojavama i uvodi člana tima u samostalno istraživanje heuristički koncipiranog problema (tj. problem sa lepezom rešenja - u ovom slučaju, 'Heuristički model edukacije na primeru prototipa sistema za daljinsko aktiviranje sirena u vanrednim situacijama').

Ključne reči

Reference

Amaldi, E., Capone, A., Malucelli, F. (2003) Planning UMTS base station location: optimization models with power control and algorithms. IEEE Transactions on Wireless Communications, 2(5): 939-952
Arsić, M. (1995) Obrazovanje putem rešavanja problema. Beograd: Agena
Bereš, P. (2005) Heuristički modeli nastave politehničkog obrazovanja u osposobljavanju kadrova za potrebe civilne odbrane. Zrenjanin: Tehnički fakultet 'Mihajlo Pupin'
Devetak, S.M., Terzić, M.R. (2011) Primena metode analitičkih hijerarhijskih procesa u izboru optimalnog taktičkog radio sistema. Vojnotehnički glasnik, vol. 59, br. 3, str. 161-176
Hotomski, P. (1995) Sistemi veštačke inteligencije. Zrenjanin: Tehnički fakultet 'Mihajlo Pupin'
Kvaščev, R. (1978) Modeliranje procesa učenja. Beograd: Prosveta
Landa, L.N. (1975) Teorijski problemi algoritmizacije i heuristike u nastavi. Pedagogija, (4): 377-391
Meyer, G. (1968) Kibernetika i nastavni proces. Zagreb: Školska knjiga
Milojević, I.S., Guberinić, R.V. (2012) Deterministički i heuristički model za prognozu potražnje rezervnih delova. Vojnotehnički glasnik, vol. 60, br. 2, str. 235-244
Mužić, V. (1979) Kibernetika u suvremenoj pedagogiji. Zagreb: Školska knjiga
Mužić, V. (1982) Metodologija pedagoškog istraživanja. Sarajevo: Svjetlost
Nadrljansk, Đ. (1986) Kompjuteri, nastava i učenje. Novi Sad: NIRO Misao
Sotirović, V., Adamović, Ž. (2002) Metodologija naučno-istraživačkog rada. Zrenjanin: Tehnički fakultet 'Mihajlo Pupin'
Voskresenski, K. (1996) Didaktika - individualizacija i socijalizacija u nastavi. Zrenjanin: Tehnički fakultet 'Mihajlo Pupin'
Voskresenski, K. (2004) Didaktika za profesore informatike i tehnike. Zrenjanin: Tehnički fakultet 'Mihajlo Pupin'