Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 2 od 3  
Back povratak na rezultate
Zbornik radova Učiteljskog fakulteta, Užice
2010, br. 12, str. 189-202
jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljeno: 22/03/2011
Uticaj nastavnih činilaca na antropomotorički prostor
Univerzitet u Kragujevcu, Učiteljski fakultet, Užice

Sažetak

Istraživanje je sprovedeno s ciljem da se ispitaju uticaji nastavnih činilaca na motorički prostor učenika. Na uzorku od 296 ispitanika (164 devojčice i 132 dečaka), uzrasta 10 godina, podeljenih u tri grupe, primenjen je sistem od 18 varijabli za procenu motoričkih sposobnosti. Prilikom istraživanja korišćen je eksperimentalni metod sa longitudinalnim pristupom. Za prikupljanje podataka na inicijalnom i finalnom merenju primenjene su standardne tehnike testiranja. Rezultati istraživanja ukazuju da na motorički prostor značajno utiču svi činioci nastave, da je veoma teško proceniti pojedinačne uticaje svakog od njih, što znatno otežava interpretaciju i analizu rezultata u istraživanjima ovakve vrste u fizičkoj kulturi.

Ključne reči

Reference

Arunović, D. (1978) Uticaj posebno programirane nastave fizičkog vaspitanja, sa akcentom na košarku, na neke motoričke sposobnosti učenika uzrasta 15-16 godina. Beograd: Fakultet za fizičku kulturu, magistarski rad
Bigović, M. (2004) Efikasnost nastave fizičkog vaspitanja u zavisnosti od nivoa stručne osposobljenosti nastavnika. Novi Sad: Fakultet fizičke kulture, magistarski rad
Grandić, R. (1997) Teorija fizičkog vaspitanja. Novi Sad: Savez pedagoških društava Vojvodine
Jovanović, A.S. (1998) Dinamika razvoja morfoloških i antropoloških dimenzija učenika osnovnih škola iz Beograda. Beograd: Fakultet fizičke kulture / FFK, doktorska disertacija
Krsmanović, B., Berković, L. (1999) Teorija i metodika fizičkog vaspitanja. Novi Sad: Univerzitet
Kukolj, M. (2003) Razvoj motoričkih sposobnosti dece i omladine. u: Dečiji sport od prakse do akademske oblasti, Beograd: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja
Kurelić, N., Momirović, K., Stojanović, M., Šturm, J., Radojević, Đ., Viskić-Štalec, N. (1975) Struktura i razvoj morfoloških i motoričkih dimenzija omladine. Beograd: Fakultet za fizičku kulturu / FFK - Institut za naučna istraživanja
Laketa, N., Vasilijević, D. (2006) Osnovi didaktike. Užice: Učiteljski fakultet
Leskošek, J. (1980) Teorija fizičke kulture. Beograd: Partizan
Marković, Ž. (2009) Planiranje nastave fizičkog vaspitanja i njegov uticaj na fizičku obrazovanost učenika. Jagodina: Pedagoški fakultet
Martinović, D. (2003) Postignuća u nastavi fizičkog vaspitanja. Beograd: Učiteljski fakultet
Milanović, L. (1987) Alternativni program u redovnoj nastavi fizičkog vaspitanja i njegov uticaj na rešavanje osnovnih zadataka ovog područja kod učenika sedmog razreda osnovne škole. Beograd: Fakultet za fizičku kulturu, doktorska disertacija
Obradović, S. (1984) Uspešnost različitih režima jednogodišnje obuke i igre fudbala i košarke u rešavanju zadataka fizičkog vaspitanja učenika VIII razreda osnovne škole. Beograd: Fakultet za fizičku kulturu, doktorska disertacija
Pejović, O. (1975) Identifikacija košarke u fizičkom vaspitanju. Beograd: Fakultet za fizičku kulturu, Magistarska teza
Ratković, R. (2005) Uticaj eksperimentalnog tretmana na transformacije motoričkih sposobnosti i stavove učenika prema fizičkoj kulturi. Zbornik radova Učiteljskog fakulteta, Užice, br. 6, str. 313-328
Stamatović, M. (2001) Ispitivanje efikasnosti nastave fizičkog vaspitanja u IV razredu osnovne škole u zavisnosti da li se organizuje kao razredna ili predmetna nastava. Beograd: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Doktorska disertacija
Sturza-Milić, N. (2009) Identifikacija motorički darovitih učenika mlađeg školskog uzrasta. Beograd: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Doktorska disertacija
Šekeljić, G., Stamatović, M. (2009) Correlation of mobile situation-motor abilities and basketball skills, International scientific conference. u: Teoretical, methodology and metodical aspects of physical education, conference proceedings, Belgrade: Faculty of Sport and Physical Education
Šekeljić, G. (2008) Efekti primene osnovnih elemenata košarke kao nastavnog sadržaja časova fizičkog vaspitanja kod učenika četvrtog razreda osnovne škole. Beograd: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, doktorska disertacija
Šekeljić, G. (2010) Efekti nastavnih sadržaja sa elementima košarke na motorički prostor učenika mlađeg školskog uzrasta. Užice: Učiteljski fakultet
Šekeljić, G., Stamatović, M. (2009) Uticaj različitih nastavnih tehnologija na motorički prostor učenika četvrtog razreda osnovne škole. Zbornik radova Učiteljskog fakulteta, Užice, br. 11, str. 257-268
Šekeljić, G., Stamatović, M. (2009) Uticaj različitih nastavnih tehnologija na motorički prostor učenika četvrtog razreda osnovne škole. Časopis za sport, fizičko vaspitanje i zdravlje 'Sport Mont', Podgorican, XVIII/6
Višnjić, D., Jovanović, A.I., Miletić, K. (2004) Teorija i metodika fizičkog vaspitanja. Beograd: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja
Vlaški, M., i dr. (1990) Odnos fizičkih i funkcionalnih sposobnosti i interesovanja mladih za sport. Beograd: Savez Olimpijskih sportskih igara školske omladine Srbije
Zdanski, I., Galić, M. (2002) Didaktika fizičkog vaspitanja. Banja Luka: Udruženje građana-nastavnika osnovnih i srednjih škola 'Petar Kočić'