Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2
članak: 2 od 4  
Back povratak na rezultate
Fizička kultura
2006, vol. 60, br. 1, str. 29-38
jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljeno: 02/06/2007
Uticaj dva načina planiranja na rezultate nastave fizičkog vaspitanja u prvom i drugom razredu srednje škole
Poljoprivredno veterinarska škola sa domom učenika 'Svilajnac', Svilajnac

Sažetak

Cilj istraživanja je utvrđivanje razlika između planiranja u kome je prisutna kontinuirana realizacija programskih zadataka sportsko-tehničkog obrazovanja u odnosu na planiranje gde postoji veća ili manja koncentrisanost sadržaja sportsko-tehničkog obrazovanja. Istraživanje je realizovano u toku jednog polugodišta na uzorku od 196 ispitanika, uzrasta 16-17 godina u srednjoj Poljoprivredno-veterinarskoj školi sa domom učenika "Svilajnac" u Svilajncu, u kome je kao osnovni primenjen eksperimentalni metod, a statistički metod kao pomoćni. Sve varijable koje su primenjene u istraživanju pripadaju kompleksu prediktorskih varijabli i to su: varijable iz morfološkog prostora, varijable iz motoričkog prostora i varijable iz prostora stavova učenika prema vrednostima fizičkog vaspitanja. Eksperimentalno planiranje nastave fizičkog vaspitanja, sa kontinuiranim obučavanjem i usavršavanjem sportsko-tehničkog obrazovanja, nije imalo uticaja na morfološke varijable kod ispitanika. Značajno je pozitivno uticalo na poboljšanje rezultata motoričkih sposobnosti ispitanika i stavova prema vrednostima fizičkog vaspitanja i fizičke kulture u celini i kao takav može biti pouzdana osnova i preporuka za planiranje nastave fizičkog vaspitanja, uz stalnu proveru i unapređenje dobijenih saznanja i iskustava, kroz buduće projekte i istraživanja.

Ključne reči

Reference

Arunović, D. (1982) Program odbojke u jednogodišnjem ciklusu izborne nastave i njegov doprinos fizičkom vaspitanju učenika prve faze usmerenog obrazovanja. Beograd: Fakultet za fizičku kulturu, doktorska disertacija
Arunović, D. (1986) Ka nastavnoj tehnologiji fizičkog vaspitanja koja neće biti sama sebi svrha. Fizička kultura, br. 3, 208-211
Bokan, B., Radisavljević, S. (1995) Fizičko vaspitanje u magistarskim i doktorskim radovima - 30 godina naučno-istraživačkog stvaralaštva FFK u Beogradu - 1964-1994. Beograd: Fakultet za fizičku kulturu, Knjiga 1 - izvodi
Čalija, N. (1986) Fizičko i zdravstveno vaspitanje ispod crte u zajedničkom planu vaspitno-obrazovnog rada. Fizička kultura, Beograd, 5, str. 347-348
Galić, M.B. (1995) Determinante stava i učešća u sportsko - rekreativnim aktivnostima. Fizička kultura, vol. 49, br. 1, str. 7-15
Ivanić, S. (1986) Okviri realnog planiranja razvoja fizičkih sposobnosti beogradskih učenika uzrasta od 7-11 godina. Fizička kultura, Beograd, 3, str. 201-205
Krsmanović, B., Berković, L. (1999) Teorija i metodika fizičkog vaspitanja. Novi Sad: Univerzitet
Kurelić, N., Momirović, K., Stojanović, M., Šturm, J., Radojević, Đ., Viskić-Štalec, N. (1975) Struktura i razvoj morfoloških i motoričkih dimenzija omladine. Beograd: Fakultet za fizičku kulturu / FFK - Institut za naučna istraživanja
Matić, M. (1978) Čas telesnog vežbanja. Beograd: Partizan
Matić, M., Zdanski, I., Bokan, B., Višnjić, D., Vuletić, V., Miletić, K.J., Pokrajac, B. (1982) Aksiološke i metodološke osnove revalorizacije telesnog kretanja-vežbanja. Beograd: Fakultet za fizičku kulturu / FFK
Milanović, Lj. (1986) Prilog ideji o prestruktuiranju časa fizičkog vaspitanja. Fizička kultura, Beograd, 3, str. 201-205
Poljak, V. (1974) Planiranje u nastavi. Zagreb: Pedagoško-književni zbor
Stefanović, Z., Rogić, M. (1985) Zašto učenici izostaju sa časova fizičkog i zdravstvenog vaspitanja. Fizička kultura, Beograd, 1, str. 49-53
Tomljanović, V., Malić, Z. (1982) Rukomet - teorija i praksa. Zagreb: Sportska tribina
Verhošanski, J.I. (1979) Razvoj snage u sportu. Beograd: Partizan
Višnjić, D. (1979) Obrazovne vrednosti nastave fizičkog vaspitanja u osnovnoj školi organizovane kružnim treningom i radom sa stanicama. Beograd: Fakultet za fizičku kulturu, magistarski rad
Višnjić, D. (1987) Podsticanje učenika na samostalno vežbanje kao faktor uspešnosti nastave fizičkog vaspitanja. Beograd: Fakultet za fizičku kulturu, doktorska disertacija
Višnjić, D., Jovanović, A.I., Miletić, K. (2004) Teorija i metodika fizičkog vaspitanja. Beograd: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja
Zdanski, I., Galić, M. (2002) Didaktika fizičkog vaspitanja. Banja Luka: Udruženje građana-nastavnika osnovnih i srednjih škola 'Petar Kočić'