Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 3 od 4  
Back povratak na rezultate
Nastava i vaspitanje
1999, vol. 48, br. 1-2, str. 114-122
jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljeno: 02/06/2007
Informatički aspekt nastave fizičkog vaspitanja i njene reforme

Sažetak

Autor definiše informatičku podršku u obrazovnom sistemu potrebnu za nastavu fizičkog vaspitanja (publikovanje informacionih izvora, organizovanje informacionog sistema sa unificiranim evidencijama aktivnosti i resursa). Opisujući nepoželjne posledice izostajanja takve podrške u proteklom periodu, insistira da se ona ugradi u koncepciju i konkretna rešenja planirane reforme obrazovnog sistema i diskutuje faktore koji ograničavaju realizaciju info-podrške. Kao presudni faktor u uspostavljanju procesa stručnog informisanja i usavršavanja, ističe formiranje stručnog udruženja nastavnika fizičkog vaspitanja, koje artikuliše razvoj struke i interese stručnjaka.

Ključne reči

Reference

*** (1996) Politika u oblasti obrazovanja i nove tehnologije - Drugi međunarodni kongres 'Obrazovanje i informatika', Moskva, 1996. Aktuelnosti u obrazovanju u svetu, Ministarstvo prosvete Republike Srbije Beograd, br. 3, str. 7-52 (Osnovni radni dokument kongresa. Deklaracija i preporuke. Projekti predloženi na kongresu)
Ban, D. (1996) Implikacije opserviranih informacionih potreba studenata fakulteta fizičke kulture. u: FIS komunikacije '96, međunarodni simpozijum (5), Niš, oktobar, rezimei, Niš: Filozofski fakultet - Studijska grupa za fizičku kulturu, str. 17
Ban, D., Kebin, V. (1994) Pozicija edukatora fizičkog vaspitanja u transfernom info lancu. u: Pripremanje nastavnika fizičkog vaspitanja za realizaciju nastavnih planova i programa dece i omladine, 208-214, Novi Sad: Fakultet za fizičku kulturu / FFK
Ban, D. (1993) Sportska informatika u akademskom obrazovanju naših stručnjaka. Godišnjak Fakulteta za fizičku kulturu, Beograd, br. 5, str. 134-142
Bokan, B., Radisavljević, S. (1995) Fizičko vaspitanje u magistarskim i doktorskim radovima - 30 godina naučno-istraživačkog stvaralaštva FFK u Beogradu - 1964-1994. Beograd: Fakultet za fizičku kulturu / FFK, Knjiga 1 - izvodi
Byron, I. (1997) Korišćenje informacionih i komunikacionih tehnologija u školama. Aktuelnosti u obrazovanju u svetu, Ministarstvo prosvete Republike Srbije Beograd, br. 3, str. 91-106
Kebin, V. (1994) Kako se informišu nastavnici. Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Nišu - serija fizička kultura, vol. 4, str. 165-169
Kebin, V., Ban, D. (1996) Komunikacioni potencijal naučnih skupova. Facta universitatis - series: Physical Education, vol. 1, br. 3, str. 17-25
Kineljov, V.G. (1996) Prioritetno obrazovanje i problemi informatike. Aktuelnosti u obrazovanju u svetu, Ministarstvo prosvete Republike Srbije Beograd, br. 3, str. 78-83
Mueller, U. (1993) Information demands of different user groups and ways of their satisfaction: Wingate Sport Information Centre's Experience. u: IASI 9-th Scientific Congress - Sports information in the Nineties, Roma, 7-10/06, Roma: CONI Suola dello Sport
Petrović, Z., Kebin, V., Ban, D. (1995) Kategorizacija školskih objekata za fizičko vaspitanje. Fizička kultura, vol. 49, br. 3-4, str. 249-254