Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 4 od 4  
Back povratak na rezultate
Fizička kultura
1998, vol. 52, br. 2-4, str. 132-142
jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljeno: 02/06/2007
Odnos učenika srednjih škola prema rekreativnim aktivnostima
Grafička škola, Beograd

Sažetak

Na uzorku od 226 učenika iz pet beogradskih srednjih škola, uzrasta 17 godina, ispitivan je stav prema rekreaciji i interesovanje prema rekreativnim aktivnostima pomoću petostepene skale Likertovog tipa informisanost o rekreativnom vežbanju dobijena je pomoću testa informisanosti, a angažovanost u rekreativnim aktivnostima putem skale intenziteta. Istraživanje je dokazalo da je stav pozitivan, interesovanje i angažovanje u rekreativnim aktivnostima je izraženo u velikoj meri i postoji značajna korelacija između njih. Utvrđene su razlike između dečaka i devojčica kod svih zavisnih varijabli i neke razlike kod angažovanosti u rekreativnim aktivnostima u odnosu na uspeh i vrstu škole.

Ključne reči

Reference

Blagajac, M. (1992) Sportska rekreacija u obrazovno vaspitnim ustanovama i organizacijama. u: Sportska rekreacija u programu obrazovno vaspitnih organizacija i ustanova, zbornik radova, Beograd: Partizan Jugoslavije - Savez za sportsku rekreaciju i fizičko vaspitanje, str. 11-26
Bokan, B. (1986) Aktivnost učenika u vančasovnim oblicima fizičkog vaspitanja - legitimacija uspešnosti kako nastavnika fizičkog vaspitanja tako i škole i društvene sredine u kojoj oni deluju. Fizička kultura, br. 1, str. 25-29
Bokan, B., Radisavljević, S. (1995) Fizičko vaspitanje u magistarskim i doktorskim radovima - 30 godina naučno-istraživačkog stvaralaštva FFK u Beogradu - 1964-1994. Beograd: Fakultet za fizičku kulturu / FFK, Knjiga 1 - izvodi
Galić, M.B., Živanović, Ž., Milosavljević, V. (1984) Stavovi i interesovanja učenika usmerenog obrazovanja prema fizičkom vaspitanju i rekreaciji. Fizička kultura, br. 1, str. 48-52
Guilford, J.P. (1962) Elementarna statistika. Beograd: Savremena administracija
Ilić, S.S., Leskošek, J., i dr. (1976) Analiza stanja fizičkog vaspitanja u školama SR Srbije (uže područje) sa predlogom mera. Beograd: Fakultet za fizičku kulturu / FFK
Kačavenda-Radić, N.M. (1992) Refleksija o/i slobodnog vremena. Beograd: Filozofski fakultet - Institut za pedagogiju i andragogiju
Karan, N. (1971) Rekreacija u uslovima gimnazije 'Mira Cikota' u Bosanskoj Dubici. Beograd: Fakultet za fizičku kulturu / FFK, diplomski rad
Koković, D.D. (1996) Patologija slobodnog vremena i rekreacija. u: Slobodno vreme i stilovi življenja, razgovori u Smederevu, Smederevo: Organizacija Želvoza, str. 42
Konstantinović, S. (1975) Slobodno vreme kao funkcija vaspitanja omladine. Fizička kultura, br. 4, str. 10
Matić, M., Zdanski, I., Bokan, B., Višnjić, D., Vuletić, V., Miletić, K.J., Pokrajac, B. (1982) Aksiološke i metodološke osnove revalorizacije telesnog kretanja-vežbanja. Beograd: Fakultet za fizičku kulturu / FFK
Matić, M. (1995) Opšta teorija fizičke kulture. Beograd: Fakultet za fizičku kulturu / FFK
Matić, M., i dr. (1992) Fizičko vaspitanje - teorijsko metodičke osnove stručnog rada. Niš: Narodne novine
Mitić, D. (1992) Povezivanje fizičke kulture sa životom i radom na primeru učenika Beograda. u: Sportska rekreacija u programu obrazovno vaspitnih organizacija i ustanova, zbornik radova, Beograd: Partizan Jugoslavije - Savez za sportsku rekreaciju i fizičko vaspitanje, str. 99-103
Nešić, Lj. (1983) Obrazovanje za sportsku rekreaciju u okviru nastave u osnovnom i srednje usmerenom obrazovanju. Fizička kultura, br. 1, str. 41-46
Pantić, D.J. (1980) Priroda interesovanja. Beograd: Istraživačko-izdavački centar SSO Srbije
Pantić, D.J., Joksimović, S.D., Džuverović, B., Tomanović, V.M. (1981) Interesovanja mladih. Beograd: Istraživačko-izdavački centar SSO Srbije
Perić, D.B. (1996) Operacionalizacija 2. Beograd: Fine GRAF
Stanojević, A. (1986) Prilog proučavanju teorijskih znanja i stavova učenika u srednjem usmerenom obrazovanju i vaspitanju kao faktora njihovog angažovanja u fizičkom vaspitanju. Fizička kultura, br. 1, str. 12-15
Supek, R. (1981) Ispitivanje javnog mnijenja. Zagreb: Sveučilišna naklada Liber
Višnjić, D. (1987) Podsticanje učenika na samostalno vežbanje kao faktor uspešnosti nastave fizičkog vaspitanja. Beograd: Fakultet za fizičku kulturu / FFK, doktorska disertacija
Zdanski, I. (1970) Aktivnost učenika na polju fizičke kulture i sporta u okviru slobodnog vremena. u: Slobodno vrijeme mladih, I Kolokvij, Baško polje, 1969, Zagreb, str. 193-197
Zdanski, I., Acković, T. (1971) Slobodno vreme učenika. Fizička kultura, vol. 25, str. 187
Živanović, Ž. (1975) Slobodno vreme i fizička kultura. Fizička kultura, br. 2, str. 5-11