Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 5 od 17  
Back povratak na rezultate
Glasnik Antropološkog društva Srbije
2009, br. 44, str. 245-252
jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljeno: 11/08/2009
Gipkost žena od adolescencije do zrele dobi
Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja

Sažetak

Gipkost, sposobnost ostvarenja kretanja u zglobovima punom amplitudom pokreta, omogućava maksimalno kvalitetno izvođenje, dok je limitirana gipkost čest faktor sportskih povreda. Individualna gipkost opada čak i u periodu detinjstva i adolescencije, ukoliko osoba nije podvrgnuta trenažnom procesu, ili organizovanom vežbanju (Hupprich i Sigerseth, 1950; Martin, 1977; Milne i sar., 1976; prema: Haywood i Getchel, 2005). Opadajući trend gipkosti ukazuje na smanjenu fizičku aktivnost, ukoliko se posmatraju reprezentativne grupe ispitanika. To ne znači da je gipkost u opadanju kod svakog pojedinca. Sportisti, plesači i ljudi uključeni u treninge gipkosti zadržavaju, ili čak popravljaju, nivo gipkosti sa godinama života (Munns, 1981; Germain i Blair, 1983; McAdam i Smith, 1988; prema: Haywood i Getchel, 2005). Cilj ovog istraživanja je: ustanoviti trend gipkosti vežbačica aerobika starih od 15 do 55 godina života. Uzorak ispitanika je činio 300 osoba ženskog pola sa teritorije AP Vojvodine (Novi Sad, Zrenjanin, Ruma), podeljenih na subuzorke po kriterijumu hronološke starosti. Primenjena je baterija 6 motoričkih testova za procenu gipkosti, a na osnovu njihovih rezultata grafički je prikazan trend za svaku varijablu posebno.

Ključne reči

uzlazni-silazni trend gipkosti; vežbačice aerobika

Reference

Gajić, M. (1985) Osnovi motorike čoveka. Novi Sad: Fakultet fizičke kulture / FFK
Haywood, M.K., Getchel, N. (2005) Life Spain motor development. Human Kinetics, USA
Madić, D. (1996) Konstrukcija i metrijske karakteristike motoričkih testova specifične gipkosti gimnastičarki. Novi Sad: Fakultet fizičke kulture, magistarski rad
Nićin, Đ.A. (2000) Antropomotorika - teorija. Novi Sad: Fakultet fizičke kulture
Obradović, J. (1999) Motoričke sposobnosti i morfološke karakteristike vežbačica aerobne gimnastike. Novi Sad: Fakultet fizičke kulture, magistarski rad