Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:7
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 1 od 5  
Back povratak na rezultate
Inovacije u nastavi - časopis za savremenu nastavu
2009, vol. 22, br. 2, str. 103-115
jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljeno: 02/06/2009
Motorno učenje veslačke tehnike vremenski koncentrisanom metodom
Univerzitet u Beogradu, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja

Sažetak

Eksperiment je realizovan na uzorku od 22 studenta Međunarodnog Fakulteta za sport (ECPD), bez prethodnog veslačkog iskustva (22±2god.), (86±14kg), (186±8cm). Eksperiment je trajao pet dana po šest časova. Eksperimentalni faktor je bio veslanje u školskom čamcu tipa 'Galija' na mirnoj vodi i to po programu sa predmeta Teorija i metodika veslanja sa Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja u Beogradu koji traje deset nedelja po tri časa. Ispitanicima nije bilo sugerisano kakvu distribuciju sile i dužine zaveslaja da upotrebe. Za prikupljanje osnovnih podataka korišten je veslački ergometar 'CONCEPT II'. Za merenje varijabli zaveslaja u realnom vremenu korišten je instrument 'FITROROWER', a za obradu podataka program 'SOFTWER EXPERT 1.2'. Praćene su biomehaničke varijable zaveslaja: trajanje aktivne faze zaveslaja (ms), trajanje pasivne faze zaveslaja (ms), ritam (%), ostvarena frekvencija zaveslaja (zav/min), snaga za vreme kompletnog zaveslaja (W), snaga za vreme aktivne faze zaveslaja (W), maksimalna snaga (W), sila za vreme kompletnog zaveslaja (N), sila za vreme aktivne faze zaveslaja (N), maksimalna sila (N), prosečna brzina rukohvata za vreme aktivne faze zaveslaja (m/s), maksimalna brzina rukohvata za vreme aktivne faze zaveslaja (m/s), i pređeni put rukohvata (cm). Test se sastojao iz tri merenja sa zadatim tempom od 24, 28 i 32 zav/min i dva merenja sa zadatom brzinom izraženom preko prolaznih vremena od 2min/500m i 1min40sek/500m, u trajanju od po 30s. Do značajnih promena došlo je kod svih prediktorskih varijabli sem kod nekih vremenskih varijabli. Najveći napredak je zabeležen kod varijabli sile i snage, kako u povećanju apsolutnih vrednosti, tako i u smanjenju varijabilnosti rezultata. Sa povećanjem zadatog tempa i brzine varijabilnost varijabli opada. Obuka veslanja u Galiji ne omogućava usvajanje vremenskih varijabli zaveslaja, ali znatno olakšava usvajanje varijabli sile i snage. Pređeni put rukohvata je prvi usvojen. Ritam zaveslaja nije usvojen. Potvrđeno je da su tempo i brzina veslanja značajni faktori pri obučavanju veslačke tehnike. Početnicima treba zadavati veći nivo tempa i brzine veslanja. Manja varijabilnost varijabli, a naročito varijabli sile i snage se dobija kada je zadatak brzina u odnosu na zadati tempo. U metodici obučavanja potrebno je koristiti prednosti oba zadatka, tempa i brzine kao istovremenih zadataka. Potvrđeno je da se o greškama u veslačkoj tehnici može govoriti i na nivou varijabilnosti testiranih varijabli zaveslaja. Vremenski koncentrisana metoda učenja veslačke tehnike daje određeni napredak u ostvarivanju varijabli zaveslaja, i kao takva u periodizaciji treninga i struktuiranju veslačke tehnike može biti kombinovana sa vremenski raspoređenim metodom učenja.

Ključne reči

učenje; vremenski koncentrisan metod; sila; snaga; brzina; dužina zaveslaja; ritam

Reference

*** (1987) Orijentacioni raspored nastavnog gradiva fizičkog i zdravstvenog vaspitanja za VII razred osnovne škole sa metodičkim uputstvima. Beograd: Zavod za unapređivanje vaspitanja i obrazovanja grada Beograda
Bačanac, Lj. (2004) Motorne veštine - psihološki pristup. Beograd: Republički zavod za sport, skripta
Celentano, F., Cortili, G., di Prampero, P.E., Cerretelli, P. (1974) Mechanical aspect of rowing. Journal of Applied Physiology, vol 36, 6, 642-647
Farfelj, V.S. (1972) Fiziologija sporta. Beograd: Partizan
Filter, K. (1997) The secrets of boat speed. u: FISA Coaches Conference
Fratrić, F. (2006) Teorija i metodika sportskog treninga. Novi Sad: Pokrajinski zavod za sport
Grujić, N., Bajić, M., Baćanović, M. (1985) Measuring of Specific work capacity of rowers on a special rowing ergometar. Yugoslav. Physiol. Pharmacol. Acta, 21, Suppl. 4, 85-87
Grupa autora (2003) Fitro rower manual. Wien: Weba sport und Med Artikel GmbH
Herberger, E. (1984) Veslanje, trening, trenerska tribina. Beograd: Jugoslovenski Zavod za Fizičku Kulturu i Medicinu Sporta
Ilić, D. (1999) Motorna kontrola i učenje brzih pokreta. Beograd: Zadužbina Andrejević
Ilić, D., Vasiljev, R. (2003) Biomehanika upravljanja kompleksnim motornim veštinama. Beograd: SIA
Jarić, S. (1997) Biomehanika - humane lokomocije sa biomehanikom sporta. Beograd: Dosije
Klavora, P. (1976) Die Wichtigsten biomechanischen Unterschiede bei den heutigen Stilarten im internationalen Ruderwettkampf. Stockholm: FISA
Kleshnev, V. (1995) Propulsive efficiency of rowing. Australian institute of Sport
Kleshnev, V. (2006) Australian rowing. Biomechanics newsletter, vol 6, No 60
Lamb, D.H. (1989) A kinematic comparison of ergometer and on-water rowing. Am J Sports Med, 17(3): 367-73
Lazarević, L.S. (1987) Psihološke osnove fizičke kulture. Beograd: Partizan
Lisiecki, A., Rychlewski, T. (1986) Efficiency of rowing exercises on rowing pool. Biology of sport, Warszawa, vol. 4, 1/2, Polish scientific publishers
Mazzone, T. (1988) Kinesiology of the rowing stroke. NSCA Journal, 10, 2
Mitrović, D. (1995) Funkcionalne sposobnosti veslača. Beograd: Fakultet fizičke kulture, magistarski rad
Mitrović, D. (2003) Učenje osnovne tehnike veslanja procenjene na osnovu kinematičkih karakteristika. Beograd: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, doktorska disertacija
O'Neill (2003) Basic rigging principles. Nottingham: Oarsport publication
Rajković, Ž. (2005) Uticaj učenja veslačke tehnike na pojedine biomehaničke parametre ostvarene pri različitim frekvencijama zaveslaja. Beograd: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, magistarski rad
Redgrave, S. (1995) Complete book of rowing. London: Partidge press
Sanderson, B., Martindale, W. (1986) Towards optimizing rowing technique. Medicine and Science in Sports and Exercise, vol. 18, 4, 454-468
Secher, N.H. (1983) The physiology of rowing. J Sports Sci, vol. 1, str. 23-51
Smith, R., Spinks, W.L. (1995) Discriminant analysis of biomechanical differences between novice, good, and elite rowers. Journal of Sports Sciences, 13, 377-385
Zatsiorsky, V.M., Yakunin, N. (1991) Mechanics and biomechanics of rowing. International journal of Sports Biomechanics, 7, 229-281