Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 2 od 5  
Back povratak na rezultate
Glasnik Antropološkog društva Jugoslavije
2007, br. 42, str. 377-388
jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljeno: 23/01/2008
Razlike morfoloških karakteristika i motoričkih sposobnosti učenika petih razreda urbanih i ruralnih osnovnih škola Sanskog Mosta
Sanski Most, BiH

Sažetak

Na uzorku od 89 učenika petih razreda četiri osnovne škole iz Sanskog Mosta (dvije iz urbane i dvije iz ruralne sredine) istraživane su razlike u morfološkim karakteristikama i motoričkim sposobnostima. Primjenom adekvatnih matematičko statističkih metoda utvrđene su neke signifikantne razlike između učenika iste starosne dobi, koji pohađaju nastavu Tjelesnog i zdravstvenog odgoja po istom nastavnom planu i programu, a žive u različitim životnim sredinama.

Ključne reči

Reference

Bala, G. (1981) Struktura i razvoj morfoloških i motoričkih dimenzija dece SAP Vojvodine. Novi Sad: Fakultet fizičke kulture / FFK
Bala, G., Malacko, J., Momirović, K. (1982) Metodološke osnove istraživanja u fizičkoj kulturi. Novi Sad: Fakultet za fizičku kulturu / FFK
Bilić, Ž., Rađo, I., Ramadanović, M., Talović, M. (2003) Promjene dimenzionalnosti morfoloških karakteristika i motoričkih sposobnosti kod učenika i učenica uzrasta od 11 do 14 godina. Mostar: Sportski logos
Biljan, S. (1977) Razlike u nekim motornim faktorima kod učenika završnog razredan osnovne škole obzirom na demografsku sredinu (selo - grad). Zagreb: FFK, Diplomski rad
Čeleš, N. (2003) Razlike morfoloških karakteristika i motoričkih sposobnosti učenika V, VI, VII i VIII razreda urbanih i ruralnih osnovnih škola Sanskog Mosta. Sarajevo, Magistarski rad
Dacić, R. (2001) Osnovi statistike. Štamparija Fojnica
Dautbašić, S. (2001) Antropomotorika. Sarajevo: Fakultet za fizičku kulturu
Farfelj, V.S. (1972) Fiziologija sporta. Beograd: Partizan
Grozdanić, B. (2001) Utjecaj rata na morfološki razvoj i motoričke sposobnosti kod učenika V razreda osnovne škole. Sarajevo, Magistarski rad
Hadžikadunić, M., Rađo, I., Grozdanić, B., Turković, S. (2000) Priručnik za testiranje Eurofit baterijom testova. Sarajevo: Madz
Kazazović, B., Mekić, M. (1998) Osnove naučnoistrazivačkog rada u kineziologiji. Sarajevo: Fakultet za fizičku kulturu
Mikić, B., Nožinović, F., Mulabegović, Š. (2000) Metodologija istraživačkog rada u fizičkoj kulturi - kineziološkim znanostima. Tuzla: Filozofski fakultet
Petz, B. (1997) Osnovne statističke metode za nematematičare. Zagreb: Sveučilišna naklada Liber
Rađo, I., Volf, B., Hadžikadunić, M. (1999) Kompjuter u sportu. Sarajevo: Fakultet za fizičku kulturu
Skender, N. (2001) Relacije tjelesnih deformiteta i motoričkih sposobnosti učenika uzrasta 15 i 16 godina. Sarajevo, Magistarski rad
Šoše, H., Mekić, M., Rađo, I. (1998) Vodič za pisanje naučnih i stručnih radova u kineziologiji. Sarajevo: Fakultet za fizičku kulturu
Veselinović, R.L. (1974) Neke relacije u psihomotornim sposobnostima učenika šestih razreda škola iz gradske sredine i seoske sredine sa približno istim uslovima rada. Zagreb: FFK, Diplomski rad