Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:9
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4
članak: 2 od 4  
Back povratak na rezultate
Godišnjak Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja
2014, br. 20, str. 113-127
jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
doi:10.5937/gfsfv1420113S


Povrede fudbalskih golmana u zavisnosti od karakteristika trenažnog procesa
Univerzitet u Beogradu, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja

Sažetak

Uloga golmana u savremenom fudbalu ima širi uticaj na igru, jer je on sve više igrač u polju, što zahteva i dodatni rad na treningu. Trenažni proces je kompleksan jer se radi na sticanju i usavršavanju tehničko-taktičkih znanja i podizanju nivoa sposobnosti kako fizičkih tako i psiholoških. Sav ovaj napor dovodi i do različitih povreda pretežno donjih ekstremiteta. Predmet i cilj ovog rada je bio utvrđivanje koje to povrede najčešće nastaju tokom treninga, razloga povređivanja kao i zavisnosti povreda fudbalskih golmana u odnosu na karakteristike trenažnog procesa. Da bi nam rezultati ovog istraživanja dali jasnu sliku neophodnu za dalji napredak u samom procesu sastavljanja plana i programa rada sa golmanima, korišćeni su: deskriptivni metod, metode analize i sinteze, induktivno-deduktivni metod, empirijski metod, metod subjektivnog zaključivanja. Uzorak je činilo 177 ispitanika muškog pola, različitog socio-demografskog statusa, takmičarskog nivoa i uzrasta. Ispitanici su aktivni fudbaleri nižerazrednih i prvoligaških domaćih i stranih klubova. Uzorak varijabli čini 17 varijabli, od čega je 9 varijabli predstavljeno u obliku nominalne skale, 2 varijable u obliku ordinalne skale, i 6 varijabli u obliku razmerne skale koje nam daju jasnu sliku u vrsti, načinu i delu tela koji je povređen. Takođe su testirane i trenažne i vantrenažne aktivnosti koje se koriste u svrhu prevencije povreda u toku treninga i takmičenja fudbalskih golmana. Povrede golmana najviše se dešavaju u toku treninga, prilikom čega se najčešće povređuju koleno i prsti šake. Koleno se najčešće povređuje prilikom doskoka i padova na niske i poluvisoke lopte, dok su distorzije, kontuzije i frakture zglobova i kostiju šake posledica velikog opterećenja koje ruke trpe prilikom raznoraznih vrsta udaraca na gol. Došli smo i do činjenica da golmani koji treniraju bez nadzora su stariji, iskusniji od onih koji treniraju sa nadzorom. Takođe, smo dobili podatke da su golmani u Prvoj ligi dosta viši od ostali golmana u ostalim ligama, što nam govori o strogoj selekciji i profesionalizmu koji je prisutan u najvećem rangu takmičenja.

Ključne reči

Reference

Aleksić, V., Janković, A. (2006) Fudbal - istorija-teorija-metodika. Beograd: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja
Banović, D. (1993) Povrede u sportu. Beograd: Medicinska knjiga
Bompa, T. (2001) Periodizacija - teorija i metodologija treninga. Zagreb
Bošković, M.S. (1980) Anatomija čoveka. Beograd-Zagreb: Štamparija ‘Bakar'
Dikić, N., Slobodan, Ž. (2008) Sportska medicina. Beograd
Grujić, Z. (1989) Ozljede u sportu. Zagreb: Sportska tribina
Ilić, D. (2012) Korektivna gimnastika. Beograd: SIA
Isurin, V.B. (2009) Blok periodizacija- prekratnica u sportskom treningu. Beograd: Data status
Koprivica, V. (2002) Osnove sportskog treninga 1 deo. Beograd: Izdanje autora
Kukolj, M.S. (2006) Antropomotorika. Beograd: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja
Lazarević, L.S. (1994) Psihološka priprema sportista. Beograd: Fakultet fizičke kulture
Medved, R. (1987) Sportska medicina. Zagreb: Jumena
Rakić, C. (1979) Sportska traumatologija. Beograd: Partizan
Samardžić, N. (2013) Specifične povrede golmana u fudbalu. Beograd: FSFV
Smodlaka, V.N. (1985) Sportske povrede i sportska oštećenja. Beograd: Sportska knjiga
Ugarković, D.L. (1996) Biologija razvoja čoveka sa osnovama sportske medicine. Beograd: Fakultet fizičke kulture / FFK