Akcije

Ekonomika preduzeća
kako citirati ovaj članak
podeli ovaj članak

Metrika

  • citati u SCIndeksu: [3]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 4 od 4  
Back povratak na rezultate
2009, vol. 57, br. 3-4, str. 156-174
Prepoznavanje bilansnih rizika
Univerzitet u Beogradu, Ekonomski fakultet, Srbija
Sažetak
Kreativno finansijsko izveštavanje ozbiljno ugrožava upotrebnu vrednost finansijskih izveštaja. Samo po sebi je jasno da je neposredno korišćenje informacija koje se nalaze u kreativno doteranim finansijskim izveštajima (npr. o visini dobitka, vrednosti zaliha, potraživanja, iznosu obaveza, zaduženosti i sl.) veoma rizično, naročito za eksterne interesne grupe. Naravno, ni najbolja analiza finansijskih izveštaja neće doneti mnogo koristi ako se zasniva na pogrešnim informacijama. Otuda, prvi korak finansijskih analitičara treba da bude preispitivanje kvaliteta finansijskih izveštaja konkretnog preduzeća. S tim u vezi, potrebno je razviti set upozoravajućih indikatora čije kretanje može signalizirati prisustvo kreativizma u izveštavanju i potrebu njihovog preuređenja. Analiza indikatora kreativnog finansijskog izveštavanja pretpostavlja prepoznavanje upozoravajućih događaja (npr. uvećani broj last-minut transakcija, značajnija odstupanja dobitka od cash flow-a, kapitalizacija rashoda, značajnija odstupanja ostvarenja od konkurentskih preduzeća bez vidljivih razloga za to itd.), identifikovanje pokazatelja koji mogu ukazati na prisustvo kreativne računovodstvene prakse i sagledavanje implikacija takve prakse na finansijske izveštaje. U slučaju prepoznavanja manipulacija bilo bi važno kvantificirati ih i, posledično, preurediti finansijske izveštaje, kako bi se učinili podobnim za analizu. Međutim, ne treba zaboraviti da i neki teško merljivi ili nemerljivi indikatori mogu biti voema korisni upozoravajući signali. Promena revizora usled njihovog neslaganja sa menadžerima po ključnim pitanjima istinitog i fer izveštavanja, promene u načinu vrednovanja bez očiglednih razloga i uverljivih objašnjenja, nekonsolidovanje izveštaja povezanih lica koji za to ispunjavaju uslove, realizacija značajnih iznosa bonusa i naročito opcija na akcije su neki karakteristični primeri. Prepoznavanje prisustva 'kreativizma' u finansijskim izveštajima koje ima za cilj da zaštiti korisnike informacija od informacionih rizika nije dovoljno za donošenje kvalitetnih odluka. Čak i onda kada bi finansijski izveštaji bili korektno pripremljeni, postoji potreba za prepoznavanjem stepena izloženosti preduzeća poslovno-finansijskim rizicima. Procena atraktivnosti preduzeća za ostvarenje interesa različitih stejkholdera (vlasnika, kreditora, poslovnih partnera i sl.) podrazumeva jednu produbljeniju analizu finansijskih izveštaja od strane eksternih finansijskih analitičara. Identifikovanje značajnijih latentnih rezervi učiniće preduzeće atraktivnijim nego što na prvi pogled izgleda. S druge strane, mogući visoki gubici na različitim stranama (preduzeća, akcionari, kreditori, zaposleni i dr.) čine neophodnim pokušaje za razvijanjem ranih upozoravajućih signala koji bi mogli da pomognu u prepoznavanju tih rizika. U tom cilju, u radu je razvijen čitav niz različitih pokazatelja koji mogu pomoći investitorima i menadžerima. Naravno, nije postojala ambicija da lista mogućih indikatora bude konačno zaključena. Ona će zavisiti od vrste preduzeća, pogodnosti za manipulacije sa određenim pozicijama, ali i od sposobnosti analitičara da prepozna indikatore koji u datoj situaciji upućuju na povećani rizik. Konačno, treba imati na umu da rizične poslovne situacije ne znače da sva preduzeća koja preduzimaju te procese primenjuju kreativni pristup u pripremanju finansijskih izveštaja ili da ona koja su izvan ovih rizičnih situacija to ne čine. Takođe, prikazani indikatori nisu savršeni, u smislu da efikasno deluju u svim mogućim situacijama. Međutim, povezivanje rizičnih situacija sa za njih karakterističnim indikatorima može da donese dobre rezultate.
Reference
Benston, G., Bromwich, M., Litan, R., Wagenhofer, A. (2006) Worldwide financial reporting. Oxford Scholarship Online
Brealey, R.A., Myers, S.C., Allen, F. (2006) Corporate finance. Boston: McGraw-Hill
Byard, D., Li, Y., Weintrop, J. (2006) Corporate governance and the quality of financial analysts' information. Journal of Accounting and Public Policy
Chung-Chiung, Y.E. (2007) Warning signals for potential accounting frands in blue chip companies: An application of adaptive resonance theory. Information Sciences
Grant, M.R., Visconti, M. (2006) Strategic background to corporate accounting scandals. Long Range Planning, 39
Grupa autora (2008) Finansijska tržišta. Beograd: Komisija za hartije od vrednosti
Iatridis, G. (2008) Accounting disclosure and firms' financials attributes: Evidence from the UK stock markets. International Review of Financial Analysis, 17
Kane, J.E. (2004) Continuing dangers of disinformation in corporate accounting reports. Review of Financial Economics, 13
Ketz, J.E. (2003) Understanding off-balance sheet accounting. New York, itd: Wiley
Lo, K. (2008) Earnings management and earnings quality. Journal of Accounting & Economics, 45
Low, M., Davey, H., Hooper, K. (2008) Accounting scandals, ethical dilemmas and educational challenges. Critical Perspectives on Accounting, 19
Malinić, D. (2008) Kreativno finansijsko izveštavanje - motivi, posledice i etički izazovi. u: Tranzicija i posle u regionu nekadašnje Jugoslavije, Miločerski ekonomski forum, Zbornik radova, Beograd: Savez ekonomista Srbije
Malinić, D. (2007) Kompenzacione šeme za menadžere. u: Korporativno i javno upravljanje u funkciji razvoja konkurentnosti, Miločerski ekonomski forum, Zbornik radova
Mulford, W.C., Comiskey, E.E. (2002) Financial numbers game: Detecting creative accounting practices. New York: John Wiley & Sons, Inc
Penman, S.H. (2001) Financial statement analysis and security valuation. New York: Mcgraw-Hill
Revsine, L., Collins, D., Johnson, B. (2002) Financial reporting & analysis. New Jersey: Prentice Hall
Roy, S., Walter, I. (2006) Governing the modern corporation: Capital markets, corporate control, and economic performance. Oxford: Scholarship Online, Sep
Shilit, H. (2002) Financial shenanigans. New York: McGraw-Hill
Weston, F.J., Siu, J.A., Johnson, B.A. (2001) Takeovers, restructuring, and corporate governance. New Jersey: Prentice Hall
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 07.07.2009.

Povezani članci

Nema povezanih članaka