Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:6
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:6
članak: 1 od 4  
Back povratak na rezultate
Godišnjak Učiteljskog fakulteta u Vranju
2015, br. 6, str. 157-161
jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
doi:10.5937/gufv1506157M


Karakteristike kibernetske komunikacije u nastavnom procesu
aUniverzitet u Nišu, Učiteljski fakultet, Vranje
bFakultet fizičkog vaspitanja i sporta, Istočno Sarajevo, Pale, BiH

Sažetak

Sa kibernetskog gledišta, u procesu nastave fizičkog vaspitanja potrebno je prethodno utvrditi poželjno finalno stanje subjekta, uključujući egzogena ograničenja, posebno na raspoloživo vreme za transformacione procese antropoloških karakteristika, sticanje motoričkih znanja i materijalnih uslova. Nastavnik, sa kibernetskog aspekta, definiše sredstva telesnih vežbi, određuje obim i intenzitet opterećenja, vrši kontrolu rada u određenom vremenskom intervalu da bi dobio relevantne podatke o adaptivnim procesima subjekta prema prethodno utvrđenom poželjnom finalnom stanju. Posebno se ističe da bi primena sredstava telesnih vežbi trebala biti u skladu sa senzibilnim fazama za razvoj sposobnosti i osobina, jer su uticaji procesa vežbanja različiti u različitim tačkama procesa sazrevanja školske dece.

Ključne reči

nastavni proces; kibernetsko upravljanje; dijagnoza i prognoza; senzibilne faze

Reference

Bokan, B. (1999) Teorijsko-metodičke osnove fizičkog vaspitanja - preduslov za reformu kurikuluma. Nastava i vaspitanje, vol. 48, br. 1-2, str. 42-52
Janković, D. (2008) Adaptivne promene nekih antropoloških obeležja u toku šestomesečnog izvođenja nastave fizičkog vaspitanja kod učenika osnovnih škola. Pale: Fakultet fizičke kulture i sporta, doktorska disertacija
Malacko, J. (2009) Utjecaj genotipa i fenotipa u treningu brzine, agilnosti i eksplozivnosti. u: Osmogodišnja međunarodna konferencija “Kondicijska priprema sportaša 2010”, Zagreb: Kineziološki fakultet Sveucilišta u Zagrebu
Malacko, J., Rađo, I. (2004) Tehnologija sporta i sportskog treninga. Sarajevo: Fakultet sporta i tjelesnog odgoja
Malacko, J., Doder, D. (2008) Tehnologija sportskog treninga i oporavka. Novi Sad: Pokrajinski zavod za sport
Milanović, L. (2007) Metodika treninga brzinsko-eksplozivnih svojstava kod djece i mladih. u: Kondiciona priprema sportaša, Zagreb: Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Višnjić, D. (1992) Fizičko vaspitanje - teorijsko-metodičke osnove stručnograda. Niš: Sirius
Višnjić, D. (2006) Nastava fizičkog vaspitanja od V-VIII razreda osnovne škole: Priručnik za studente, nastavnike i profesore. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Zdanski, I., Galić, M. (2002) Didaktika fizičkog vaspitanja. Banja Luka: Udruženje građana-nastavnika osnovnih i srednjih škola 'Petar Kočić'