Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:1
članak: 2 od 4  
Back povratak na rezultate
Godišnjak Učiteljskog fakulteta u Vranju
2015, br. 6, str. 151-156
jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljeno: 25/06/2015
doi: 10.5937/gufv1506151M
Povezanost motoričkih sposobnosti sa brzinom trčanja na 50 metara kod učenika osnovnoškolskog obrazovanja
aUniverzitet u Nišu, Učiteljski fakultet, Vranje
bUniverzitet u Istočnom Sarajevu, Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta, Pale, Republika Srpska, BiH

Sažetak

Prediktivna vrednost motoričkih sposobnosti na rezultate u brzini trčanja na 50 metara visokim startom ispitivana je na uzorku od 46 učenika osnovnih škola u Istočnom Sarajevu, starih 12 i 13 godina. Za procenu motoričkih sposobnosti primenjeno je šest varijabli (prediktorski sistem) i jedna brzinska sportska sposobnost - sprint na 50 metara visokim startom (kriterijumska varijabla). Rezultati istraživanja utvrđeni su regresionom analizom. Cilj istraživanja je bio utvrđivanje stepena i značaja povezivanja motoričkih sposobnosti, kao prediktorskog sistema, sa rezultatima u brzini trčanja na 50 metara, kao kriterijumske varijable, među učenicima osnovnih škola u Istočnom Sarajevu, obuhvaćenih samo redovnom nastavom fizičkog vaspitanja. Rezultati regresione analize su pokazali da postoji statistički značajna povezanost između primenjenih motoričkih sposobnosti i brzine trčanja na 50 metara kod učenika osnovnoškolskog obrazovanja na multivarijantnom nivou Q= .00412*. Na univarijantnom nivou statistički značajna povezanost sa rezultatima trčanja na 50 metara utvrđena je kod čučnjeva (MČUČ.01) i tapinga rukom (MTAP.02).

Ključne reči

prediktorske motoričke sposobnosti; kriterijumska varijabla trčanje na 50 metara; regresiona analiza

Reference

Bokan, B. (1999) Teorijsko-metodičke osnove fizičkog vaspitanja - preduslov za reformu kurikuluma. Nastava i vaspitanje, vol. 48, br. 1-2, str. 42-52
Janković, D. (2008) Adaptivne promene nekih antropoloških obeležja u toku šestomesečnog izvođenja nastave fizičkog vaspitanja kod učenika osnovnih škola. Pale: Fakultet fizičke kulture i sporta, doktorska disertacija
Malacko, J. (2009) Utjecaj genotipa i fenotipa u treningu brzine, agilnosti i eksplozivnosti. u: Osmogodišnja međunarodna konferencija “Kondicijska priprema sportaša 2010”, Zagreb: Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Malacko, J., Rađo, I. (2004) Tehnologija sporta i sportskog treninga. Sarajevo: Fakultet sporta i tjelesnog odgoja
Malacko, J., Doder, D. (2008) Tehnologija sportskog treninga i oporavka. Novi Sad: Pokrajinski zavod za sport
Milanović, L. (2007) Metodika treninga brzinsko-eksplozivnih svojstava kod djece i mladih. u: Kondiciona priprema sportaša, Zagreb: Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Višnjić, D. (1992) Fizičko vaspitanje - teorijsko-metodičke osnove stručnog rada. Niš: Sirius
Višnjić, D. (2006) Nastava fizičkog vaspitanja od V-VIII razreda osnovne škole: Priručnik za studente, nastavnike i profesore. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Zdanski, I., Galić, M. (2002) Didaktika fizičkog vaspitanja. Banja Luka: Udruženje građana-nastavnika osnovnih i srednjih škola 'Petar Kočić'