Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:8
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 2 od 2  
Back povratak na rezultate
Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Prištini
2001, br. 31, str. 109-126
jezik rada: srpski
vrsta rada: članak
objavljeno: 27/04/2009
Nacionalni identitet i građansko društvo - identitet Roma i građansko društvo
nema

Sažetak

Pošto identitet nije apstrakicja i izvan društvenih uslova, to se o njemu može govoriti kao o pojmu koji je u koordinaciji s praksom u kojoj individuum i grupa (npr. etno-nacionalna manjinska zajednica) ispostavljaju svoje težnje za što optimalnijim i autentičnijim ostvarenjem. Ali, ukoliko se postojeća društvena pozicija sagledava kao okruženje u kojem se individuum i manjinska zajednica ne afirmišu, onda je to zatvoren i od strane države unitarno determinisan put. Znači, ako ne dolazi do izražaja promocija pojedinačnog i kolektivnog identitsta, kao legitimnog prava, reč je o nedemokratskoj i predpolitičkoj društvenoj zajednici.

Ključne reči

Reference

*** (2001) Razvoj multikulturalnog i multietničkog društva. Beograd: Savezno ministarstvo nacionalnih i etničkih zajednica
*** (2000) Međuetnički odnosi i položaj manjina u SRJ. u: Program Okruglog stola, Niška Banja, 2.-5. nov
Bašić, G.M. (2000) Političko-pravni položaj Roma u Centralnoj i Jugoističnoj Evropi. u: Đorđević Dragoljub B. [ur.] Romi - sociološki uvid, Komrenski sociološki susreti, Niš: Pelikan print
Đorđević, D.B., Todorović, D.M., Živković, J., ur. (2001) Vere manjina i manjinske vere. Niš: Jugoslovensko udruženje za naučno istraživanje religije
Đorđević, D.B. (2000) Živeti s Romima. Republika, vol. 12, br. 234, str. 21-28
Đorđević, D.B., ur. (2000) Romi - sociološki uvid. u: Sociološki uvid u sudbinu Roma (1), Konferencija Komrenskih socioloških susreta održane u Donjem Komrenu od 05. do 07. maja, Zbornik radova, Niš: Pelikan print
Đorđević, D.B. (2000) Religiozna netolerancija. Niš: DDA
Golubović, Z.T. (1999) Ja i drugi - antropolološka istraživanja individualnog i kolektivnog identiteta. Beograd: Rapublika
Jakšić, B.Lj., ur. (1999) Interkulturalnost i tolerancija. Beograd: Republika
Karpanski, J. (1998) Konflikti i politika. Beograd: Građanske inicijative - Udruženje građana za civilno obrazovanje i demokratiju
Kymlicka, W. (1999) Etnički odnosi i zapadna politička teorija. Habitus, Novi Sad, mart, str. 1-52
Macura, M., Stanovčić, V., ur. (1996) Položaj manjina u Saveznoj Republici Jugoslaviji - zbornik radova sa naučnog skupa održanog 11, 12. i 13. januara 1995. Beograd: Srpska akademija nauka i umetnosti - Odeljenje društvenih nauka
Pajvančić, M., Radović, Z.M., Popović, D.M., Vučetić, S., Beljanski, S. (2000) Principi ustavne deklaracije. Beograd: Forum za etničke odnose
Podunavac, M.L. (1998) Princip građanstva i poredak politike. Beograd: Princip
Stojković, B. (1995) Politika identiteta u (post)multietničkim društvima. u: Interkulturalnost u multietničkim društvima, Beograd: IP Hobisport, str. 289-301
Stojković, B. (1998) Interkulturalizam i regionalna saradnja na Balkanu. u: Strategija razvoja i procesi regionalne kulturne saradnje na Balkanu, Niš: Filozofski fakultet, str. 295-301
Stojković, B.V. (1993) Evropski kulturni identitet. Beograd, itd: Prosveta
Tejlor, Č. (2000) Politika priznanja. u: Gatman Ejmi [ur.] Multikulturalizam, Novi Sad: Centar za multikulturalnost, str. 11-44
Todorović, D.M., Đorđević, D.B. (2000) Romi - etnička i verska manjina. Niš: DDA
Waldenfels, B. (1991) U mrežama životnog svijeta. Sarajevo: Veselin Masleša
Živković, J., ur. (2000) Izlaz na crtu. Niš: DDA
Živković, J. (2001) Romi Kosova - retrospektiva i perspektiva. u: Demokracija, ljudska prava i zaštita pripadnika etničkih i verskih manjina u jugoistočnoj Evropi, Treća konferencij, ISKOMET, održan na Bledu, Maribor
Živković, J. (2000) Etničke manjine i njihov status. Niš: DDA
Živković, J. (2000) Položaj Roma u SRJ kao pitanje demokratizacije društva. u: Međuetnički odnosi i položaj manjina u SRJ, Okrugli sto, Niška Banja
Živković, J. (2001) Svet Roma u izabranim pojmovima. u: Vere manjina i manjinske vere, Niš: JUNIR, str. 221-230
Živković, J., Todorović, D., Jovanović, V., Đorđević, D.B. (2001) Romske duše - krivudavi drumovi do romskih duša. Niš: Univerzitet u Nišu, knjiga časopisa Teme
Živković, J.D. (2000) Sudbina Roma sa Kosova / The destiny of Romanies from Kosovo. u: Đorđević Dragoljub B. [ur.] Romi - sociološki uvid, Komrenski sociološki susreti, Niš: Pelikan print, Sv. 1, str. 51-60
Živković, J.D., Đorđević, D.B., ur. (2000) Iskorak moći publike - javno mnenje o lokalnim problemima. u: Komrenski sociološki susreti, Niš, Niš: Društvo dobre akcije