Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 2 od 4  
Back povratak na rezultate
2010, br. 3, str. 107-118
Analiza konkurentnosti bazirana na Porterovom modelu konkurentnosti
Visoka poslovna škola strukovnih studija, Blace
Sažetak
Konkurentnost je mera uspešnosti razvojnih procesa oslonjenih na tržište koje određuje vrednost dobara i usluga i ekonomsku opravdanost korišćenja ljudskih i materijalnih resursa i ulaganja sredstava. Stvaranje visoko konkurentne privrede je kompleksan i kontinuiran zadatak svake zemlje koja želi da se razvija. U tom kontekstu prevashodna uloga države je da kreira ambijent koji će podsticati konkurentnost. Konkurentska prednost države je veća ukoliko je rezultat trajne konkurentske prednosti većeg broja njenih preduzeća. Da bi jedna nacionalna privreda bila konkurentnija u odnosu na privrede drugih zemalja, država treba da preduzima odgovarajuće mere makroekonomske politike, koje omogućavaju osnovnim privrednim subjektima, odnosno preduzećima, da sprovode mere mikroekonomske politike sa kojim mogu da postignu najbolju moguću konkurentnost na svetskom tržištu. Mikrokonkurentnost se definiše kao relativna efikasnost preduzeća da prodaje svoje proizvode i usluge na tržištu na kojem je prisutna međunarodna konkurencija. Tada se konkurentnost temelji na relativnim cenama i kvalitetu proizvoda u odnosu na ponudu drugih proizvođača.
Reference
Đuričin, D.N. (2005) Strategija konkurentnosti Srbije 2005-2010. u: Kopaonik biznis forum, Beograd: Savez ekonomista Srbije
Kotlica, S. (2005) Osnovi tehnološkog menadžmenta. Beograd: Megatrend univerzitet
Krugman, P.R. (1996) Making sense of the competitiveness debate. Oxford Review of Economic Policy, 12: 3
Porter, M.E. (2008) Presentation: Regional Competitiveness in a Global Economy. u: The Summit for American Prosperity, Washington: The Brookings Institution
Porter, M.E. (2008) Competition - Updated and Expanded Edition. Harvard Business Review
Porter, M.E. (1998) Clusters and competition: New agendas for companies, governments, and institutions, on competition. Boston: Harvard Business School Press
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: prikaz
objavljen u SCIndeksu: 05.04.2011.